National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Radiation damage of samples in low-voltage transmission electron microscopy
Vykydal, Václav ; Valterová, Eva (referee) ; Kolář, Radim (advisor)
This thesis is focused on Radiation damage of samples in low-voltage transmission electron microscopy. In thesis is general description of transmission electron microscopy and their important parts. There is described how samples are damaged by primary electron beam and how samples for transmission electron microscopy are prepared and which degradation occurs from the point of view materials of sample and time dose of electrons from primary electron beam.
Blind Image Deconvolution in STEM mode of Electron Microscope
Valterová, Eva ; Walek, Petr (referee) ; Potočňák, Tomáš (advisor)
Slepá dekonvoluce je metoda, při které je rozptylová funkce a skutečný obraz rekonstruován zároveň. Cílem této práce je představit různé metody slepé dekonvoluce a najít optimální metodu rekonstrukce původního obrazu a rozptylové funkce. Jako nejvhodnější metoda slepé dekonvoluce byl zvolen algoritmus střídavé minimalizace, který byl upraven a testován. Vlastnosti navrženého algoritmu byly testovány na uměle degradovaných datech a na reálných datech pořízených skenovacím transmisním elektronovým mikroskopem. Účinnost algoritmu byla hodnocena hned několika hodnotícími kritérii. Byla zjištěna omezení algoritmu a tím specifikováno jeho využití.

See also: similar author names
1 Valterová, Eliška
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.