Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti
Vadlejch, Daniel ; Oral, Martin ; Lešundák, Adam ; Pham, Minh Tuan ; Čížek, Martin ; Číp, Ondřej ; Slodička, L.
Přesnost experimentů prováděných zachycenými ionty uvnitř Paulovy lineární iontové pasty je velmi závislá na velikosti reziduálního pohybu iontů. Dva odlišné režimy radiofrekvenčního řízení elektrod se porovnávají s ohledem na velikost iontového mikromotoru ve směru osy pasti. Toto porovnání mikropohybu zachyceného iontu je prováděno numerickým výpočtem metodou konečných prvků pro geometrii, což odpovídá pasti umístěnému v laboratoři Ústavu vědeckých přístrojů AV ČR v Brně. Výsledky výpočtů ukazují, že symetrický režim řízení by měl být vhodnější pro oslabení axiální složky mikropohybu zachycených iontů.
Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově elektrické pasti
Vadlejch, Daniel ; Oral,, Martin (oponent) ; Číp, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá srovnáním vlastností pohybu zachyceného iontu vápníku v Paulově radiofrekvenční lineární kvadrupólové pasti mezi symetrickým a asymetrickým buzením pasti pomocí numerické simulace. Tyto dva způsoby buzení pasti porovnává zejména z hlediska minimalizace mikropohybu vykonávaného iontem. Detailně analyzuje také sekulární pohyb zachyceného iontu. Společně s vlastnostmi pohybu iontu podrobně ukazuje výsledné průběhy potenciálů v iontové pasti. Pomocí měření sekulárních frekvencí pohybu zachyceného iontu vápníku je ověřena shoda reálného chování iontu s numerickým modelem. Práce také shrnuje a využívá teoretický popis obecných vlastností radiofrekvenčních kvadrupólových pastí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.