Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ortodontické poruchy chrupu u žáků ZŠ
Bartůňková, Tereza ; Vacková, Blanka (vedoucí práce) ; Ehler, Edvard (oponent)
Práce Ortodontické poruchy chrupu u žáků ZŠ se snaží prostřednictvím dotazníkového šetření na vybrané základní škole v Kladně odhalit a pojmenovat hlavní ortodontické problémy chrupu u žáků druhého stupně, překážky bránící případnému zlepšení i možné způsoby řešení. Tématika diplomové práce tak spadá do stále aktuální problematiky dětského dentálního zdraví, které se věnuje mnoho odborníků a výzkumů po celém světě. Stěžejní část vycházející z informací získaných při dotazníkovém šetření žáků, rodičů a ortodontistů je v práci navíc doplněna o cenné poznatky a návrhy oslovených stomatologů a dentálních hygienistů. Text práce se rovněž soustředí na roli a efektivitu preventivních školních programů, stejně jako na teoreticko-odbornou stránku tématiky, kdy nejvíce pozornosti je věnováno samotné anatomii zubu, poruchám skusu, ortodontickým aparátům a jejich údržbě při dentální hygieně. KLÍČOVÁ SLOVA Anatomie zubu, poruchy skusu, ortodontické aparáty, stomatologie, dentální hygiena

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Vacková, Barbora
1 Vacková, Bohumila
1 Vacková, Běla
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.