Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Skopalíková, Miluše ; Sedláková, Věra (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena strategická a finanční analýza podniku, prognóza generátorů hodnoty a je sestaven finanční plán. Závěrem je stanovena objektivizovaná hodnota společnosti k 1.1.2017.
Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby
Skopalíková, Miluše ; Hostěradská, Martina (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzické osoby. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétního podnikatele, kterému je daň z příjmů optimalizována pomocí uplatňování různých druhů výdajů, způsobu odpisování i paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem. Je navrhnuto několik variant zdanění, přičemž je brán ohled i na výši sociálního a zdravotního pojištění. Varianty jsou pak srovnávány a je vybrána taková, která podnikateli zajistí co nejvyšší čistý příjem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.