Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání měr nezaměstnanosti absolventů českých vysokých škol podle různých faktorů
Ryba, Lukáš ; Brázdilová, Michaela (vedoucí práce) ; Vltavská, Kristýna (oponent)
Sledování nezaměstnanosti absolventů českých vysokých škol podle různých charakteristik studentů je vhodným podkladem pro hodnocení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Porovnání měr nezaměstnanosti mezi skupinami absolventů tříděných např. dle zaměření, typu studijního programu či pohlaví může být užitečným nástrojem pro zhodnocení aktuálních pracovních příležitostí. Podrobnější analýza měr nezaměstnanosti podle různých faktorů přinese nové poznatky v oblasti zaměstnávání absolventů s vysokoškolským vzděláním. Cílem práce je srovnání měr nezaměstnanosti českých absolventů vysokých škol podle některých jejich klíčových charakteristik a zhodnocení jejich vývoje v čase.
Mitochondriální pór přechodné propustnosti a jeho úloha v kardioprotekci
Ryba, Lukáš ; Kalous, Martin (vedoucí práce) ; Brabcová, Iveta (oponent)
Mitochondriální pór přechodné propustnosti (MPTP) je nespecifickým napěťově závislým kanálem, který se nachází ve vnitřní mitochondriální membráně. Otevření MPTP v důsledku zvýšení koncentrace Ca2+ a oxidativního stresu je považováno za hlavní událost vedoucí k buněčné smrti v tkáni postižené ischemií a následnou reperfusí. Rozsah ischemicko- reperfusního poškození (IRP) myokardu je důležitým faktorem ovlivňujícím mortalitu a morbiditu pacientů, jejichž myokard byl vystaven letálnímu obdobní ischemie v průběhu akutního infarktu myokardu nebo kardiochirurgického výkonu. Metody pro omezení závažnosti IRP jsou založeny na inhibici MPTP, a to prostřednictvím farmak nebo metod ischemické přípravy. Tato práce se zabývá shrnutím současných poznatků o struktuře, regulaci a roli MPTP v kardioprotekci. Klíčová slova: mitochondriální pór přechodné propustnosti, kardioprotekce, ischemická příprava, CsA, SAFE a RISK kaskáda

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.