National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analysis of the consumption function in the Czech republic
Arlt, Josef ; Čutková, Jindra ; Radkovský, Štěpán
This study explains the basic aspects of permanent income hypothesis and the life cycle. It also contains two basic concepts of econometric modeling consumption function. Describes the main trends in consumer demand during the period.
Fulltext: Download fulltextPDF
Influence of selected factors on the demand for money 1994 - 2000
Arlt, Josef ; Guba, Milan ; Radkovský, Štěpán ; Sojka, Milan ; Stiller, Vladimír
This paper seeks to show the development of demand penězívch in the Czech Republic in 1994-2000, and point out the influence of some factors that influenced its development. The paper briefly outlines some of the theoretical approaches to the examination of the demand for money, and includes data definition metologické analysis and econometric analysis of the problem. And in the final section evaluates previous econometric analyzes and summarizes the overall results.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Analysis of delays in the econometric model
Arlt, Josef ; Radkovský, Štěpán
The study deals with the detection time delay chrakter econometric model captures the relationship between the time series. In three parts includes the mean delay, delay variance, transforming time series analysis of the relationship and the time delay between the time series of interest rates.
Fulltext: Download fulltextPDF
The role of modeling and forecasting volatility time series for monetary policy of the central bank
Arlt, Josef ; Radkovský, Štěpán
Work deals with the possibilities of using time-series models of volatility in the creation of central bank monetary policy. It focuses on modeling of time series of interest rates on the interbank market.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analýza směnného kurzu CZK
Kolbeková, Karolina ; Arltová, Markéta (advisor) ; Radkovský, Štěpán (referee)
Tato práce analyzuje vztahy mezi vybranými hlavními makroekonomickými veličinami a směnnými kurzy CZK/EUR (USD). První část této práce zmiňuje hlavní charakteristiky devizového trhu (hlavní měnové páry, subjekty devizového trhu, charakteristiky obchodování). Zabývá se také faktory, které ovlivňují vývoj měnových kurzů. Dále je také zmíněna fundamentální a technická analýza. Druhá část této práce se zabývá statistickou analýzou, jsou zde popsány ekonomické časové řady včetně ukázky nejpoužívanějších grafů. Detailněji je rozebrána problematika krátkodobých časových řad. Dále jsou zmíněny modely vícerozměrných časových řad, konkrétně vektorové autoregresní procesy a testování Grangerovy kauzality. Poslední část se věnuje analýze vybraných makroekonomických agregátů a zmíněných měnových párů.
Sezónnost v časových řadách nezaměstnanosti
Cvejnová, Klára ; Škuthanová, Markéta (advisor) ; Radkovský, Štěpán (referee)
Tato diplomová práce je zaměřená na aplikaci modelování časových řad se sezónní složkou založené na Boxově-Jenkinsově metodologii pro konkrétní data, kterými jsou měsíční časové řady počtu nezaměstnaných v jednotlivých okresech České republiky v letech 1992 až 2005. Nedílnou součástí této práce je i teoretický popis problematiky modelování sezónních časových řad a identifikace periodicity.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.