Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza internetového obchodu prezentujícího se přes sociální sítě
Pichová, Michaela ; Přibil, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou nákupního procesu v internetovém obchodě prezentujícím se zejména skrze sociální sítě (Facebook a Instagram). Internet, a především sociální sítě jsou v dnešní době velmi populární, podobně je tomu s nakupováním přes internet. Cílem práce je otestovat jednoduchost a přehlednost nákupního procesu a zhodnotit profil na sociální síti Facebook. V teoretické části jsou kapitoly popisující internet obecně, možnosti podnikání na internetu a sociální sítě. Hodnocení profilu na sociální síti je realizováno prostřednictvím webové aplikace LikeAlyzer. Dále je součástí práce představení nástroje eye-tracking, který je poté použit k provedení praktické části práce. Výsledky jsou zobrazeny ve formě heatmap (jeden ze způsobů zobrazení výsledků), které jsou doplněny poznatky získanými z krátkých dotazníků.
Využití portfolio analýzy v cestovním ruchu
Pichová, Michaela ; Luštický, Martin (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá portfolio modely a jejich aplikací v cestovním ruchu. Jejím cílem je zhodnocení použitelnosti vybraných modelů na úrovni konkrétní turistické destinace -- města Liberec. Bakalářská práce využívá, tři portfolio modely pro zkoumání nosných turistických produktů města (hlavních atraktivit). Tyto modely přebírá z klasického business prostředí a modifikuje je dle konkrétních podmínek zvolené destinace. S jejich pomocí hodnotí postavení produktů, dále srovnává výsledky modelů a doporučuje dílčí opatření směrem k destinačnímu managementu města. Na tomto základě pak provádí celkové zhodnocení použitelnosti zvolených modelů v reálných podmínkách turistické destinace. K tomu využívá jednotných kritérií a škál, kdy poukazuje na přednosti a slabiny portfolio modelů a volí model nejlépe využitelný.

Viz též: podobná jména autorů
7 Pichová, Markéta
3 Pichová, Martina
3 PÍCHOVÁ, Martina
1 Píchová, Magdalena
2 Píchová, Marie
7 Píchová, Markéta
2 Píchová, Marta
1 Píchová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.