National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Individualized reflexive volunteering within the framework of the European Voluntary Service program
Nosková, Barbora ; Pospíšilová, Tereza (advisor) ; Klípa, Ondřej (referee)
The thesis covers the topic of individualized reflexive volunteering in the framework of the European Voluntary Service program, from the perspective of volunteers. The theoretical part presents an overview of the theoretical approaches to volunteering in the context of historical development in Czech Republic. The empirical part analyzes the answers of ten respondents by using six dimensions of reflexive volunteering. The aim of the work was to provide a complex view on this phenomenon through the statements of its actors. The conclusion of the work is a summary of results of the research. It has shown how youth perceives volunteering, why they prefer this particular type of engagement, and how it relates to their own biography and plans for the future. Research provides a comprehensive view on reflexive volunteering, while at the same time, it gives a picture of the current world of young people.
Football as an extracurricural activity in the first grade of elementary school
Nosková, Barbora ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Mojžíš, Otakar (referee)
Title: Football as an extracurricural activity in the first grade of elementary school The goal of this thesis is to explore the role of football in the first grade of elementary school as an extracurricular activity from the child, parent, and coach perspectives. I assessed the frequency of this sport through carefully directed interviews with elementary school children. I conducted yet more interviews at football practices at different competitive levels to determine the popularity amongst players and its influence on them. I further examined the financial and time demands of this extracurricular activity through sending out surveys to parents. Last, I surveyd coaches to find out about the quality and type of football practices. Key words: football training, age patterns, coach, child, parents
Second demographic transition in the mirror of time series
Nosková, Barbora ; Arltová, Markéta (advisor) ; Langhamrová, Jitka (referee)
The aim of this thesis is to summarize and extend the findings of the second demographic transition in the Czech Republic. To show sociological changes that occurred after the beginning of the second demographic transition. The aim is to estimate time series models of individual demographic indicators before and after the second demographic transition. Predictions of selected demographic indicators are based on Swedis demographic time series.
Grafické metody analýzy hromadných dat
Nosková, Barbora ; Pecáková, Iva (advisor) ; Löster, Tomáš (referee)
Cílem mé práce je poukázat na různé možnosti grafické analýzy hromadných dat. Pro lepší představení grafických analýz jsem do své práce zařadila nejen popisy grafů, ale také jejich ukázky, které jsem vytvořila v různých statistických programech. První, teoretická část, je věnována základním principům konstrukce grafů a terminologii. Další část práce je věnována grafům, které jsou výsledkem třídění spojitých a nespojitých veličin. Následující kapitola obsahuje grafy pro identifikací odlehlých pozorování a dále se zabývám grafy, které nám umožňují porovnat naměřené hodnoty s nějakým známým statistickým rozdělením. Na závěr práce jsem uvedla některé grafy, které se mi nepodařilo zařadit do žádné z předchozích skupin, přesto najdou v grafických analýzách hromadných dat své použití.

See also: similar author names
2 NOSKOVÁ, Blanka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.