Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prognostic factors in malignant melanoma
Třešková, Inka ; Topolčan, Ondřej (vedoucí práce) ; Pizinger, Karel (oponent) ; Nekulová, Miroslava (oponent)
Souhrn1. Úvod: Maligní melanom je jedním z nejzhoubnějších kožních nádorů. Na celém světě se neustále incidence tohoto nádoru zvyšuje, v České republice je diagnostikováno o 5% více případů každý rok. Zásadní pro léčbu melanomu je včasná diagnostika a včasné chirurgické odstranění tumoru. Silná agresivita tohoto maligního onemocnění je způsobena místním invazivním růstem a tendencí k časnému metastazování. Cíl: Maligní melanom je vysoce metabolicky aktivní nádor, který produkuje celou řadu enzymů, cytokinů, růstových hormonů a jiných molekul. Cílem této práce bylo zjistit využitelnost předoperační a pooperační sérové a plazmatické hladiny biomarkerů v diagnostice primárního nádoru a v pooperační následné péči. Tato zjištění by měla klinický význam pro prognózu, úpravu multimodální léčby a následné sledování pacientů s maligním melanomem. Metodika: V souboru 77 pacientů s maligním melanomem a 34 pacientů bez nádorového onemocnění jako kontrolní skupiny jsme měřili hladiny dále uvedených cirkulujících biomarkerů pomocí běžných imunologických metod a multiplexové analýzy: thymidinkináza, tkáňový polypeptidový specifický antigen, protein S100A, osteoprotegerin, osteopontin, inzulinu podobný růstový faktor 1 a 3, epidermální růstový faktor, interleukin -2, -6, -8, -10, vaskulární endoteliální růstový faktor....
Prognostické a prediktivní faktory karcinomu prsu
Šefrhansová, Lucie ; Fínek, Jindřich (vedoucí práce) ; Pešek, Miloš (oponent) ; Tesařová, Petra (oponent) ; Nekulová, Miroslava (oponent)
of dissertation thesis Prognostic and Predictive Factors in Breast Cancer The mRNA Expression of Selected Genes in Normal and Tumor Breast Tissue Samples and Theirs Clinical Value in Breast Cancer L.Šefrhansová Background: The aim of this work was to describe and to evaluate possibilities of prognosis and prediction in breast cancer. Within the framework of this study-work we carry out a prospective clinical study. The aim of this prospective study was to detect mRNA MMP-7, p53 and TIMP-1 expression in normal and tumor breast tissue samples and to determine the clinical and prognostic significance of our results. Prognosis and prediction: The tumor size, lymph node status, presence of distant metastasis, differentiation of the tumor, perivascular invasion, mitotic activity, expression of ER, PR and HER2 receptors are the basic prognostic factors in breast cancer. Age under/above 35 years was included among independent prognostic breast cancer factors in 2005. It is approved to use uPA/PAI to assess prognosis in node negative breast cancer patients. The hormone receptor status and HER-2 receptor status are the only two predictive markers associated with the target therapy. OncotypeDX analysis could be use to predict the disease recurrence interval of patients with estrogen positive and node negative...

Viz též: podobná jména autorů
4 NEKULOVÁ, Miroslava
1 Nekulová, M.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.