National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989: sborník příspěvků z konference : Svitavy 3. - 4. října 2014
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
Byla diskutována kulturní infrastruktura po stránce obsahové a architektonické. Do první spadaly prezentace činnosti kulturních center, muzeí, galerií, knihoven a divadel, včetně jejich financování. V druhé oblasti se prezentovaly proměny objektů, které byly postaveny za účelem kulturních služeb.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture as an Opportunity for Active Ageing in the Czech Republic
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
The aim of the Conference was to introduce the theme of active ageing in the subject area of culture from several viewpoints and highlight the role of culture and art as a significant factor in the process of active ageing.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.