National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Culture as an Opportunity for Active Ageing in the Czech Republic (II.)
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
Cílem konference bylo zdůraznit roli kultury a umění jako významného pozitivního faktoru v procesu aktivního stárnutí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Dobrovolnictví v kultuře a umění : staré otázky a nové výzvy: sborník příspěvků z konference
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví). Rovněž nás zajímalo, jak se aktuálně daří dobrovolnictví v kultuře napříč republikou. Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna. Cílem také bylo ukázat výhody dobrovolnictví těm, kteří se jím doposud nezabývali. Během dvou dnů byly představeny inspirativní projekty, příklady dobré praxe a aktivity regionálních dobrovolnických center v ČR v oblasti kultury.
Fulltext: Download fulltextPDF
Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989: sborník příspěvků z konference : Svitavy 3. - 4. října 2014
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
Byla diskutována kulturní infrastruktura po stránce obsahové a architektonické. Do první spadaly prezentace činnosti kulturních center, muzeí, galerií, knihoven a divadel, včetně jejich financování. V druhé oblasti se prezentovaly proměny objektů, které byly postaveny za účelem kulturních služeb.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture as an Opportunity for Active Ageing in the Czech Republic
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
The aim of the Conference was to introduce the theme of active ageing in the subject area of culture from several viewpoints and highlight the role of culture and art as a significant factor in the process of active ageing.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.