Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam stanovení C-reaktivního proteinu v klinických praxích
Suchý, Matěj ; Moravík, Ján (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent)
SOUHRN V této diplomové práci se zabývám významem stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) v klinických praxích. Práci jsem rozdělím na část teoretickou, která nás seznámí s CRP, se statistikou a statistickými metodami, a na část experimentální, která informuje o použitém přístroji, postupu získávání dat a způsobu vyhodnocení výsledků. Poslední část diplomové práce bude obsahovat výsledky statistického zpracování. Pacientům byl měřen CRP stejným přístrojem Quicread 101 od firmy Oriondiagnostika a zároveň jim byl odebírán biologický materiál k odlišení typu infekce. Výsledky vyšetření a další příznaky jsem zaznamenal do tabulky. Po úpravě tabulky jsem výsledky statisticky vyhodnotil. Cílem mé práce bylo zjistit, zda je zvýšená hodnota CRP nad 50 mg/l jednoznačně potvrzena vyšetřením biologického materiálu, zda se může objevit pozitivní nález u hodnot CRP menších než 8 mg/l a dále zjistit korelaci jednotlivých zkoumaných atributů mezi sebou. Po zodpovězení těchto otázek bychom se měli dozvědět, jakou výpovědní hodnotu má stanovení CRP při stanovení diagnózy pacienta.
Vyhodnocení podpory zdraví na pracovišti ve společnosti Škoda Auto a.s.
Vokurková, Kamila ; Němec, Otakar (vedoucí práce) ; Moravík, Ján (oponent)
Zpracování projektu ?Vyhodnocení podpory zdraví na pracovišti? - zhodnocení, zda jsou společností nabízené programy podpory zdraví na pracovišti rentabilní.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.