National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Long-term field experiments and their contribution to soil quality research: Abstract proceedings of the colloquium and workshop Crop and soil simulation models
Madaras, Mikuláš ; Mayerová, Markéta ; Menšík, Ladislav
Proceedings of the scientific conference with international guests. The conference was devoted to long-term experiments and soil quality assessment.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodical practice of taking samples fertilizers, plants and soil for determination of risk elements in agro-ecosystems and other parameters of soil fertility: applied methodology with certification
Kunzová, Eva ; Menšík, Ladislav ; Hejcman, Michal ; Dostál, Jiří
The methodology is describing latest findings on methods of sampling of barnyard manure, organic and organomineral fertilizers, samplings of vegetable material and soil for determination of risk elements content. As a part of the methodology there is description of laboratory methods for determination of dry matter content, pH, content of essential nutrients and risk elements in samples (of farmyard manure, organic and organomineral fertilizers, vegetable material and soil). Methodology is describing methods of characterization of quality of soil organic matter (SOM) and most important limit valuables of risk elements in fertilisers, substrates and soils. The application of methodology will be in the corporation farming on arable soil, grassland, classical and also ecological agriculture. It will be used also by accredited laboratories, agricultural consultant and in advisory framework of Ministry of Agriculture of Czech Republic etc. Methodology can be used by civil servants, students and teachers in secondary schools and agricultural universities etc.
Fulltext: Download fulltextPDF
Evaluation of the Economy of the Town District Brno-Kohoutovice
Menšík, Ladislav ; Ing. Králová (referee) ; Pernica, Martin (advisor)
The bachelor thesis deals with the issue of finance territorial autonomy units and economy evaluation of the Brno-Kohoutovice The first part of the work is focused on theoretical knowledge of the budgetary system, state structure, part of the city and the budget of the part of the city. The second part is aimed at analysis and evaluation of Brno-Kohoutovice budget management in the years 2009 - 2012. The third part offers ideas for possible improvement of the management of the part of the city.
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Remeš, Michal ; Menšík, Ladislav ; Dumbrovský, Miroslav ; Kulhavý, Jiří ; Sáňka, Milan
Základním cílem projektu je vytvoření metodických podkladů a návrhů pro podporu udržitelného užívání půdního fondu a zajištění informací z oblasti ochrany půdy. Projekt má ověřovat možnosti pro zlepšení stavu zemědělských, lesních a ostatních půd v ČR s ohledem na negativní působení jednotlivých degradačních faktorů. Celá struktura projektu je sestavena tak, aby byly vytvořeny podklady pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU. Jedná se zejména o tyto požadavky: Zlepšit stav půd s ohledem na vliv jednotlivých degradačních faktorů, přispět k objasnění zákonitostí procesů degradace půd, omezit znečištění půdy, ověřit možnosti pro zlepšení stavu zemědělských, lesních a ostatních půd a navrhnout nápravná opatření. Závěrečná zpráva za první rok řešení (září – listopad) je zaměřena na základní popis problematiky působení degradačních faktorů na půdu. Uvedeny jsou hlavní zásady navrhované Směrnice na ochranu půdy EU a jejich promítnutí do řešení projektu. Jsou definovány hlavní degradační faktory: eroze, ztráty organické hmoty, zhutnění, salinizace, sesuvy, kontaminace, zábory , ztráty na biodiverzitě. U hlavních degradačních faktorů jsou uvedeny metody měření a hodnocení a též podkladové informace pro identifikaci ohrožených oblastí na území ČR.

See also: similar author names
2 Menšík, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.