Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, V. ; Šebera, Jakub ; Lindner, M. ; Valášek, M. ; Mayor, M. ; Mészáros, G. ; Gasior, J. ; Hromadová, M.
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust coupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work, charge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane tripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break junction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in molecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early stages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the charge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted configuration.
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, Viliam ; Šebera, Jakub ; Lindner, M. ; Valášek, M. ; Mayor, M. ; Mészáros, G. ; Gasior, Jindřich ; Hromadová, Magdaléna
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust\ncoupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work,\ncharge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane\ntripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break\njunction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in\nmolecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early\nstages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the\ncharge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted\nconfiguration.
Single Molecule Conductance and Junction Formation in Solution. Solvent Effect
Lachmanová, Štěpánka ; Šebera, Jakub ; Gasior, Jindřich ; Dupeyre, G. ; Lainé, P. P. ; Mészáros, G. ; Hromadová, Magdaléna
The single molecule conductance of expanded pyridinium derivative terminated by pyridyl\nnitrogen as an anchoring group at both ends of the molecule in two different environments\nwas measured by scanning tunneling microscopy break junction technique (STM-BJ). The\nvalues obtained in commonly used 1,3,5-trimethylbenzene (TMB) significantly differ from\nthe values acquired in a mixture of TMB and ethanol. Markedly lower junction length and\nhigher conductance indicate strong influence of adsorption of the molecule to the substrate\nsurface in pure TMB compared to the TMB and ethanol mixture.
Software Tools for Teamwork – Groupware
Mészáros, Gergely ; Klusák, Aleš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Job offers and systematise the knowledge of the latest software tools for team collaboration. The paper focuses attention on solving practical problems and issues that can be in the work of the team. Great attention is paid to the specific actions of individual employees in a team and the labor productivity of employees. Applications for team collaboration are presented in various stages, respectively there are recommended selection tools, processes and procedures for IT business to 50 employees.
Návrh bioplynové stanice
Mészáros, Gabriel ; Joch, Lukáš (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných materiálů (živočišný trus, energetické plodiny, rostlinný odpad) v bioplynové stanici. První část se věnuje mechanizmu tvorby bioplynu. Jsou popsány faktory vplývající na produkci bioplynu, jeho složení, vlastnosti, možnosti využití a potenciální substráty. Další kapitole se zabývá užívanými technologiemi bioplynových stanic. Hlavní část práce se věnuje návrhu konkrétní bioplynové stanice na území Slovenské republiky v Novozámockém okrese. Součástí je zpracování projekčního návrhu, volba jednotlivých komponent a návrhu uspořádání bioplynové stanice. Ekonomické hodnocení zahrnuje vyčíslení investičních a provozních nákladů a zisků z prodeje elektřiny a kompostu.
Využití energie větru s akumulací
Mészáros, Gabriel ; Chroboczek, Libor (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce v úvodu pojednává o větrných elektrárnách, jejími hlavními části a jiich rozdelením podle konstrukce a výkonu. Jsou popsány technologie sloužící k uchovávání energie, protože podmínky pro výrobu energie z větru nejsou konstantní ( bezvětří, bouřky, atd.).Popsané technologie se porovnají z hlediska ekonomie a po technické stránce.Na závěr je proveden základní návrh systému s akumulací.
Závislost vodivosti pyridiniových molekul na jejich struktuře
Lachmanová, Štěpánka ; Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam ; Pospíšil, Lubomír ; Gasior, Jindřich ; Mészáros, G. ; Lainé, P. P.
Vývojáři elektronických součástek stojí před palčivým problémem. Podle Moorova zákona 1, empirického pravidla odhadujícího možnosti v miniaturizaci elektronických součástek, již brzy nebude možné pokračovat ve zvyšování výkonu elektronických zařízení při zachování jejich rozměrů. Současná věda navrhuje hned několik možných směrů, jak nahradit doposud sloužící technologie na bázi křemíku. Jednou z nich je vývoj a použití specializovaných molekul 2.
Charge Transport in Single Molecule Junctions of Spirobifluorene Scaffold
Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam ; Sokolová, Romana ; Šebera, Jakub ; Mészáros, G. ; Valášek, M. ; Mayor, C.
Single molecule conductance of two spirobifluorene molecules of different length have been studied by scanning tunneling break junction (STM–BJ) methodology. First molecule contains a tripodal spirobifluorene platform, whereas a second one contains the same platform with chemically attached p-phenyleneethynylene molecular wire. The conductance values change only slightly between these two molecules, which demonstrated that such a platform provides both highly conducting pathway and stable anchor for the future molecular electronic devices.
Comparison of Techniques for Single-Molecule Conductance Measurements of Expanded Pyridinium Molecules
Lachmanová, Štěpánka ; Hromadová, Magdaléna ; Sokolová, Romana ; Kocábová, Jana ; Gasior, Jindřich ; Mészáros, G. ; Lainé, P. P.
This work is focused on the comparison of two techniques of single-molecule conductance measurements: Scanning Tunneling Microscopy Break Junction technique and Mechanically Controlled Break Junction technique. The structure of studied compound 9-(pyridin-4-yl)benzo[c]benzo[1,2]quinolizino[3,4,5,6-ija][1,6]naphthyridin-15-ium allows the formation of the molecular bridge between two gold electrodes, which are connected to a source of the constant voltage in both of the used methods. The differences, advantages and disadvantages of both of the techniques will be discussed. Both techniques provided two values of conductance of studied compound depending on the experimantal conditions.

Viz též: podobná jména autorů
2 Mészáros, Gabriel
1 Mészáros, Gergely
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.