Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice
Mrnka, Libor ; Frantík, Tomáš ; Schmidt, Christoph Stephan ; Lovecká, P.
V důsledku inokulace rostlin ozdobnice směsí endofytních mikroorganismů došlo ke zlepšení přežívání a zvýšení výnosů nadzemní biomasy, které se na různých stanovištích pohybovalo mezi 20-90% proti kontrole. S ohledem na klíčovou roli rhizomů pro přezimování ozdobnice považujeme za významné, že houbové inokulum vedle nadzemní biomasy signifikantně zvýšilo produkci rhizomů a stejný, byť nesignifikantní trend vykázalo bakteriální inokulum. To také výrazně zvýšilo procento přežívajících rostlin na jedné z experimentálních ploch. Protože cena produkce obou inokul je ekonomicky přijatelná a nezvyšuje výrazně náklady na zakládání porostu, předkládáme tuto metodiku potenciálním pěstitelům a producentům in vitro sazenic s nadějí, že najde brzy své uplatnění v ČR i za jejími hranicemi.
Real time in vivo monitoring of cytotoxic activity of two different antimicrobial peptides lasioglossin III and lasiocepsin
Tůmová, Tereza ; Lovecká, P. ; Čeřovský, Václav ; Slaninová, Jiřina
Real-time cell analyzer dual-plate (RTCA DP) can be used to dynamically test the cytotoxic activity of potent antimicrobial peptides. In this study, we tested the activity of two different antimicrobial peptides isolated from venom reservoirs of a wild bee against normal mammalian cell line – rat intestinal epithelial cells. The cytotoxic effect monitored by RTCA DP was expressed as IC50 and compared with the results of standard cytotoxic tests.
Následky interakcí mezi rostlinami a mikroby ovlivňujících osud xenobiotik v životním prostředí
Macková, Martina ; Vrchotová, N. ; Beranová, K. ; Najmanová, J. ; Lovecká, P. ; Kochánková, L. ; Sylvestre, M. ; Demnerová, Kateřina ; Macek, Tomáš
Vliv interakcí mezi rostlinami a mikroby a jejich následky ovlivňující osudy xenobiotik v životním prostředí jsou ilustrovány našimi výsledky v oblasti degradace PCB mikroorganismy v rhizosféře rostlin.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.