Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní nástroje ochrany lesa a jejich uplatňování v praxi
Kuběnová, Gabriela ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Sobotka, Michal (oponent)
česky Mnozí lesní hospodáři umísťují těžby v objemech, které ani zdaleka nedosahují hospodářsky optimálních těžebních možností. Proklamovaným důvodem tohoto postupu je nejčastěji snaha o přírodě blízké hospodářské způsoby, přirozenou obnovu porostů apod. Tzv. ekologické iniciativy považují za dobré takové hospodaření, jehož znakem je návrat ke stabilním přirozeným ekosystémům se současným přehlížením ekonomické přiměřenosti opatření. Není asi nutno zdůrazňovat, že rozdílná úroveň legislativních omezení má zásadní ekonomické důsledky, a to buď na výši tržeb (výše těžby) nebo na výši nákladů. Vlastníci ve státech s vysokou mírou regulace se tak mohou dostat do nekonkurenceschopného postavení, což se projevuje např. ve zvyšujícím se množství dřeva přepravovaného na velké vzdálenosti, což má další ekonomické, ale i ekologické důsledky např. zatěžování životního prostředí v průběhu dálkové přepravy zboží, na vhodné umístění využívaných zpracovatelských kapacit aj.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.