National Repository of Grey Literature 148 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Preparation and Realization of Technical Survey of the Building
Kratochvíl, Tomáš ; Komárková, Tereza (referee) ; Anton, Ondřej (advisor)
The bachelor thesis deals with implementation of preparation and realization of construction and technical survey of the reinforced concrete bridge structure and final evaluation of the condition of the structure. This reinforced concrete bridge structure is located on the road 39619 and overcomes the local stream behind Pasohlávky.
Audio amplifier with PWM modulation for laboratory measurements
Holub, Josef ; Petržela, Jiří (referee) ; Kratochvíl, Tomáš (advisor)
This paper deals with the theoretical analysis of the essential parts of amplifier operating in Class D. It describes the principles and the relationship between the individual blocks. The second part deals with the design of the block connection of a switched amplifier for a laboratory device. The design part contains calculations, justification of the selection of individual components and integrated circuits and schematic connection within the individual blocks. Some blocks are simulated using PSpice and FilterFree. The work also deals with the structural design of the jig and the creation of a 3D model. The annex is contained overall diagram of an amplifier and a complete reference material for production.
Class AB stereo audio power amplifier with electron tubes
Herbrych, Vojtěch ; Šotner, Roman (referee) ; Kratochvíl, Tomáš (advisor)
Bachelor thesis deals with design and create construction drawings of audio amplifier using vaccum tubes with output power 20 W/4 and works in class AB. At least two inputs are included for mobile, computer and others. The device includes 2-band preamplifier with basic adjustment (bass and treble). For different channel volume is included balance adjustment. There is an audio-level indicator with „magic-eye tube“. This part of bachelor thesis contains theoretical explanation, design of amplifier´s schematic and design drawings.
Laboratory workplace for measurement of DVB-T2 MISO broadcasting
Bárta, Vojtěch ; Kratochvíl, Tomáš (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This bachelor thesis deals with measurement and analysis of DVB-T2 MISO broadcasts. The theoretical part of the thesis describes the broadcasting chain of the DVB-T2 system at the level of the physical layers. Attention is paid to both SISO and MISO transmit modes. In the experimental part of the work is to design a measuring workplace for monitoring and analysis of DVB-T2 MISO transmission in laboratory conditions. The functionality of the proposed concept and chosen measuring methodology was verified by a set of experimental measurements.
Final schwa in Dutch
Kratochvíl, Tomáš ; Machač, Pavel (advisor) ; Elšík, Viktor (referee)
This thesis deals with final schwa in Dutch in final segments -e and -en, which are in most of contemporary Dutch dialects homophonous because of the elision of the final nasal. The first part of the research was designed as a study of the pronunciation of native Dutch speakers. The subject of this part of research was an analysis of recordings of the text designed specifically for the purposes of the analysing of the final schwa focusing on the homophony of final -e and -en. This part used a pair of sentences which containing potentially homophonous substantives which differed in their grammatical number. The second part of this research consisted of the perception test using short recordings of semantically ambiguous sentences in order to find out how native speakers of Dutch differentiate grammatical number in cases where singular and plural forms of words in sentences are homophonous. Although I didn't find any convincing evidence of the influence of elision of nasal on the preceding schwa, the results of the perception test show that the perception of homophonous words differing in their grammatical number is based mainly on the semantics of the word in question and its context. Keywords: Dutch - phonology - phonetics - homophony - schwa
Final schwa in Dutch
Kratochvíl, Tomáš ; Machač, Pavel (advisor) ; Elšík, Viktor (referee)
This thesis deals with final schwa in Dutch, especially in ending segments -e and -en, which are today in most of Dutch dialects homophonous because of the elision of final nasal. The first part of the research was designed as a study of the pronunciation of native Dutch speakers. The subject of this part of research was an analysis of recordings of text designed specially for the purpose of the analysis of final schwa with focus on the homophony of final -e and -en. This part used sentences which differed only in the grammatical number a substantive; in some cases verbs were also used. The second part of this research consisted of the perception test with short recordings of semantically ambiguous sentences, with purpose of finding out how native speakers of Dutch differentiate grammatical number in cases where singular and plural forms of words in sentences are homophonous. Keywords: Dutch - phonology - phonetics - homophony - schwa
Laboratory workplace for measuring performances of DVB-T2/T2-Lite
Youssefová, Kristina ; Kratochvíl, Tomáš (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlastností standardu pro digitální televizní vysílání přes pozemní vysílače (DVB-T2). Dělí na tři hlavní části. V první části je prozkoumán řetězec signálového zpracování DVB-T2. Ohled je rovněž brán na možný nepoměr I/Q v modulátoru OFDM. V druhé části je navrhnuté laboratorní měřící pracoviště pro měření vlastností systému DVB-T2. Ve třetí části je ověřena správnost navrhnutého postupu pomocí rozsáhlých experimentálních měření. Součástí této práce byl návrh laboratorní úlohy, která se zabývá měřením různých přenosových scénářů DVB-T2.
Audio amplifier with switchable inputs and microcontroller control
Strážnický, Martin ; Petržela, Jiří (referee) ; Kratochvíl, Tomáš (advisor)
This thesis is about design of power amplifier in class AB. Other blocks which this thesis contains is pre-amplifier, headphones amplifier and power supplies. Otcome of this work is complete solution of amplifier include simulations.
Design and realization of the vocal encoder for audio electronics
Milota, Vojtěch ; Šotner, Roman (referee) ; Kratochvíl, Tomáš (advisor)
This work deals with the design of the vocal encoder, a device used for regressive synthesis of a speech signal using an external carrier signal. Work consists of the block chart, its breakdown and following design of all partial circuit solutions, including simulations in the software environment, followed by design of the printed circuit board and realisation of a prototype of the vocal encoder, followed by experimental measurement of its properties.
Video and Data Services Quality in the Future Broadband Multimedia Systems and Networks
Kufa, Jan ; Hudec, Róbert (referee) ; Fliegel,, Karel (referee) ; Kratochvíl, Tomáš (advisor)
Téma doktorské práce je zaměřeno na analýzu zpracování signálů v širokopásmových multimediálních sítích a systémech budoucnosti, kde se předpokládají systémy s ultra vysokým rozlišením (UHDTV), vysokým snímkovým kmitočtem (HFR) a stereoskopické systémy (3D). Tyto systémy budou umožňovat vysoce účinnou zdrojovou kompresi obrazu, zvuku a dat a také jejich vysoce účinný přenos, a to jak při volném vysílání (např. DVB-T2), tak ve službách placené televize (např. IPTV). Cílem práce je analýza a vyhodnocení kvality obrazu a služeb v těchto systémech na základě objektivních metrik a subjektivních testů. Práce se dále zaměřuje na analýzu vnímané kvality u stereoskopické televize, kódovací účinnost moderních stereoskopických enkoderů a vlivu sekvencí na uživatelský komfort.

National Repository of Grey Literature : 148 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
23 KRATOCHVÍL, Tomáš
23 Kratochvil, Tomáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.