National Repository of Grey Literature 149 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
End-to-end encryption protocol for IEEE 802.15.4
Bača, Jaromír ; Člupek, Vlastimil (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
Tato práce se zabývá problematikou šifrování komunikace mezi nízkonapěťovými zaří-zeními, které jsou ovládány pomocí mikrokontrolerů. V rámci práce byly používány dvěvývojové desky deRFnod, které byly osazeny čipy AVR ATmega 128 RFA1, které umož-ňují bezdrátovou komunikaci. Na těchto zařízeních probíhal vývoj a testování aplikace.Finálním výstupem práce je návrh aplikace pro asymetrickou výměnu klíčů, která je založena na eliptických křivkách. Tato aplikace je implantována v Atmel LightWeight, kde je i řešena otázka vzájemné komunikace mezi komunikujícími body. Vygenerovanýklíč je dále použit pro širfování komunikace pomocí šifrovacího algoritmu AES, který jejiž implementován ve využitém LightWeigt protokolu. Toto šifrování umožňuje nejenomšifrování koncových bodů, ale i komunikačního tunelu. Taková ochrana poskytuje uživatelům anonymitu dat a znemožňuje nebo velmi znesnadňuje potenciálním útočníkům zařízení fyzicky lokalizovat na základě znalosti směrování dat v síti.
End-to-end encryption protocol for IEEE 802.15.4
Bača, Jaromír ; Člupek, Vlastimil (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
Tato práce se zabývá problematikou šifrování komunikace mezi nízkonapěťovými zaří-zeními, které jsou ovládány pomocí mikrokontrolerů. V rámci práce byly používány dvěvývojové desky deRFnod, které byly osazeny čipy AVR ATmega 128 RFA1, které umož-ňují bezdrátovou komunikaci. Na těchto zařízeních probíhal vývoj a testování aplikace.Finálním výstupem práce je návrh aplikace pro asymetrickou výměnu klíčů, která jezaložena na eliptických křivkách. Tato aplikace je implantována v Atmel LightWeight,kde je i řešena otázka vzájemné komunikace mezi komunikujícími body. Vygenerovanýklíč je dále použit pro širfování komunikace pomocí šifrovacího algoritmu AES, který jejiž implementován ve využitém LightWeigt protokolu. Toto šifrování umožňuje nejenomšifrování koncových bodů, ale i komunikačního tunelu. Taková ochrana poskytuje uži-vatelům anonymitu dat a znemožňuje nebo velmi znesnadňuje potenciálním útočníkůmzařízení fyzicky lokalizovat na základě znalosti směrování dat v síti.
Industrial power supply with output control
Čunderlík, Dávid ; Herencsár, Norbert (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
This bachelor’s thesis covers basic theory about power supplies, it’s design and usage. Theory provide detailed information about each functional part in PSU. The main object are switch-mode power supplies and converters, their function and design. Industrial power supply is designed with functions of controling the outputs. This power supply is designed to be mounted on DIN rail. Designed power supply have 6 independent regulated outputs with total power of 120W. Theory about components for controling and comunicating are discused on theoretical basis. Practical part of thesis is assembly of a whole power supply, 3D model and it’s technical documnetation.
Power over Ethernet implementation
Šturala, Martin ; Musil, Petr (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to design and implement a power supply module for an end station network device with an optional 5 V or 3.3 V output, which supports power over ethernet technology, both for active and passive method of this technology. The work is focused on the design of a hardware solution to this problem. A Texas Instruments TPS2373 chip supporting the latest technology according to the IEEE802.3bt specification was chosen to implement active POE. The LM317 linear stabilizer was chosen to implement the passive POE.
Telemetry Data Collection and Evaluation
Spurný, Jan ; Krajsa, Ondřej (referee) ; Číka, Petr (advisor)
This thesis describes design and creation of application which collects and values telemetry data. Thesis consist of design and implementation which describes whole system, server settings as well as approach how to consume any given data. Corner stone of this application is based on given data from telemetry station (sensors) and projecting them on the map background. Application consist of user interface and logic how to project any given data into the map. Graphics interface is created using HTML, JavaScript and CSS programming languages. Logic itself is programmed by using backend language PHP including Laravel Framework in combination with MySQL database. Result of this thesis is working implementation covering administration user interface, working cooperation of MQTT server and APIs. There are also implemented all necessary parts for enablement of user interface with cooperation with map background layer. Implementation creates two possible ways how to install package necessary to run this app on Ubuntu system.
Smart socket for electrical parameters analysis with possibility of controlling connected appliances
Musil, Libor ; Krajsa, Ondřej (referee) ; Musil, Petr (advisor)
Thesis deals with the design of intelligent electrical socket. At the beginning of the thesis, there are described the characteristics of the distribution network in the Czech Republic and the ways of measuring these properties. The selected integrated circuit that realizes the measurement is described in detail. The third chapter deals with the current possibilities of power management, especially from the perspective of the distribution company and the concept of smart networks. The fourth chapter deals with the selection of communication interface suitable for smart socket as an element of smart home. The selected IEEE 802.15.4 standard and the microcontroller implementing the communication itself are described in more detail. The following part of the work is about design of the intelligent socket development board, on which the concept is tested and the design of the final hardware is described in this chapter. The last chapter describes the measurement results realized by the created device.
Transmission network emulator
Urbanovský, Jozef ; Koton, Jaroslav (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
Diplomová práca sa zaoberá vývojom emulátoru prenosových parametrov dátovych sietí nad protokolovou sadou TCP/IP. Práca opisuje špecifiká sieťovej časti Linuxového jadra ako aj realizáciu emulátoru pomocou userspace programov ako tc, netem, ifb a iptables ovládajúcich jadro. Program pre emuláciu je realizovaný v jazyku Python a je ovládaný cez grafické rozhranie vytvorené s PyQt5. Aplikácia bola otestovaná a verifikovaná, že je dostatočne presnou reprezentáciou špecifikovanej WAN siete a že taktiež využíva prostriedky efektívne.
Optimization of Ethernet network in manufacturing plant
Kratochvíl, Petr ; Kubánková, Anna (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
This diploma thesis describes the work performed in the optimization of the corporate network in the company Alps Electric Czech to expand the amount of information obtained about the state of the network and thus improve the response of the IT department to potencial errors. During the optimization, a monitoring system was also deployed and its connection to the helpdesk and a tailor-made website running on the Flask microframework. With the gradual deployment, adjustments were made based on feedback from the IT department staff. Overall, the network has become more clarified, increasing the efficiency of maintenance and service.
Battery powered wireless measuring system
Musil, Aleš ; Štůsek, Martin (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
Master thesis deals with concept and realization of wireless measuring system, powered by battery. The system consists of two main parts. First part, the node, is designed for the lowest possible power consumption. This is achieved mainly by usage of microcontroller from the STM32 family. Gathered information is transfered via RFM69 module. Second part, the gateway, is powered by Linux operating system on Raspberry Pi. Data from the gateway proxy are propagated through MQTT into Home Assistant, which interprets the results.

National Repository of Grey Literature : 149 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.