Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modern regression methods in data mining
Kopal, Vojtěch ; Holeňa, Martin (vedoucí práce) ; Gemrot, Jakub (oponent)
Tato práce porovnává nelineární regresní metody na umělých datech vytvořených po- mocí standardních testovacích funkcí pro spojité black-box optimalizace. Pro toto srovnání jsme vybrali následující regresní metody: sítě s bázemi tvořenými radiálními funkcemi, Gaussovské procesy, regresi založenou na opěrných vektorech a náhodné lesy. Metody jsou porovnány v kontextu problémů black-box optimalizace, kde se právě tyto metody používají jako náhradní modely. Metody jsou vyhodnoceny na základě střední kvadratické chyby a na základě Kendallova koeficientu mezi pořadím funkčních hodnot podle modelu a podle funkce, která byla použita k vygenerování dat. 1
Komunikace a paměť pro plausibilní agenty
Kopal, Vojtěch ; Sýkora, Ondřej (vedoucí práce) ; Plch, Tomáš (oponent)
V předložené práci jsme se zaměřili na porovnávání různých implementací pamětí pro plausibilní agenty v multi-agentním prostředí. Vytvořil jsem simulaci, ve které se snaží jednotliví agenti naplňovat svou potřebu jíst. Aby uspěli musí se naučit, kde jsou zdroje potravy, k čemuž jim slouží implementovaná prostorová paměť a schopnost komunikovat mezi sebou. Agenti jsou posléze hodnoceni podle úrovně hladu v průběhu simulace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.