Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interkulturní aspekty komunikace v pracovním prostředí vybrané firmy
Jenšovský, Šimon ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Balgová, Dagmar (oponent)
Práce se zabývá kulturními odlišnostmi pracovníků v nadnárodní korporaci ve vztahu k interní komunikaci a plnění pracovních úkolů. Podstatou práce je vytvořit teoretický rámec pro zmapování kulturních odlišností mezi pracovníky nadnárodní korporace a na základě získaných poznatků vyšetřit vliv kulturních odlišností na komunikaci a plnění úkolů. Soubor výzkumných otázek jednak replikuje práci Geerta Hofsteda, v druhé řadě vychází z poznatků formulovaných Hofstedem a několika autory, kteří vycházeli z jeho práce. Pro získání dat byla použita metoda dotazníkového šetření. Pro vyhodnocení dat byly použity metody deskripce prostřednictvím četnosti a statistické metody srovnání struktur. Výsledkem práce je soubor obecných doporučení zaměřených na eliminaci či alepoň omezení negativních dopadů interkulturních rozdílů na pracovišti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.