Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Člověk a kůň ve vřavě bitevní. Místo koní ve válečném prožitku vojáků první světové války
Hunčovská, Barbora ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Hutečka, Jiří (oponent)
Diplomová práce navazuje na autorčinu bakalářskou práci a rozvíjí jednu z jejích oblastí - vztah vojáků první světové války k válečným koním a jejich vnímání těchto zvířat. Široká škála vztahů vojáků a jejich koní je analyzována především na základě rozboru pramenů osobní povahy a umělecké produkce českých, britských a francouzských vojáků. Soubor písemných pramenů doplňuje analýza vizuálních pramenů, zejména fotografií, ilustrací a pohlednic. Vztah vojáků ke koním je tematizován prostřednictvím následujících otázek: Jakých podob vztah nabýval, jaké faktory jej utvářely a proměňovaly? Jaký význam měla pro vojáky blízkost zvířete a jak vypadalo jejich soužití? Jak vojáci nahlíželi na zapojení zvířat do války a jak snášeli jejich utrpení? Jak vypadal dobový diskurz o válečných koních? Diplomová práce předpokládá širší přesah zohledněním sociokulturních a antropologických aspektů vztahu člověk-kůň a jejich následným zakotvením do historického rámce.
Zvíře na bojišti 1. světové války: koně a přepravní zvířata
Hunčovská, Barbora ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Kopeček, Michal (oponent)
Tématu používání přepravních zvířat v první světové válce nebylo dosud v českém prostředí věnováno takřka žádné pozornosti historiků. Předkládaná bakalářská práce se snaží tuto mezeru alespoň z části zaplnit. Postihuje cestu koní a dalších tažných, nákladních a jezdeckých zvířat celou válkou na všech jejích frontách a odpovídá na otázky, jakým způsobem byla tato zvířata ve válce využívána, s čím se na bojišti potýkala a jaké se jim dostávalo péče. Studium historických pramenů administrativní i osobní povahy domácí i zahraniční provenience kombinuje s poznatky etologie koní a jim příbuzných zvířat. Práce se dále podrobně věnuje i vztahu vojáků první světové války ke koním sloužícím v armádě a pokouší se určit místo válečných koní v obrazu a paměti první světové války.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.