Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evropská specifika umění hry na bicí nástroje: Základy přirozené hry
Zhdanovich, Anton ; MIKOLÁŠEK, Daniel (vedoucí práce) ; Holub, Petr (oponent)
Tato práce je souhrnem získaných informací a znalostí o základech, tvořících současnou tradici hry na bicí nástroje v Evropě (převážně Západní). Její hlavním cílem je podpora vývoje oboru bicí nástroje v České republice, obzvlášť ve školách, kde úroveň hry je ve stádiu rozvoje a potřebuje podporu z jiných zdrojů. Během mého magisterského studia na HAMU (2014-2017) jsem se zúčastnil řady mezinárodních akcí v daném oboru, které byly zaměřeny na vývoj mladých hudebníků mé generace po stránce hudební, technické, mentální a estetické. Informace získané ve formě zpětné vazby a komentářů u významných učitelů a interpretů v daném oboru tvoří absolutní fundament teto práce. Uvědomení principů a základů, o nichž se tu bude psát, vyžaduje již přítomnost určených hudebních a životních zkušeností, proto je tato práce určená pro věkovou kategorii od posluchačů středních odborných škol a výš.
Metody hodnocení potenciální zranitelnosti podzemních vod reaktivním dusíkem při pěstování polních plodin na orné půdě
Zemek, František ; Pikl, Miroslav ; Holub, Petr ; Klem, Karel ; Záhora, J. ; Vavříková, J.
Metodika identifikace potenciálního průsaku reaktivního dusíku do podzemních zdrojů vod je založena na hodnocení kombinace konzervativních, těžko měnitelných a časově stabilních faktorů povodí a těch faktorů, které může člověk svým působením v krajině ovlivňovat. K ním patří způsoby a intenzita pěstování polních plodin na orné půdě povodí. Parametry druhé skupiny jsou získávány na základě metod obrazové spektroskoie leteckých hyperspektrálních a satelitních multispektrálních dat Sentinel-2.
The effect of drought and nitrogen fertilization on the production, morphometry, and spectral characteristics of winter wheat
Trunda, Petr ; Holub, Petr ; Klem, Karel
Methods of study based on the spectral reflectance of vegetation are now commonly used in researching both natural ecosystems and field crops.The aims of this experiment were to evaluate the effect of drought and nitrogen (N) fertilization on N use efficiency in winter wheat and use the obtained spectral characteristics to assess stand heterogeneity as a potential consequence of different crop nutrition. Twelve experimental plots of winter wheat were manipulated to drought from 8 May 2013 to 12 June 2013. The effect of drought was observed in two treatments: control without fertilization (N0; 0 kg N ha−1) and N fertilization (N140; 140 kg N ha–1). Plant samples were then taken for determination of above-ground biomass and N content in dry matter. Spectral characteristics of wheat were measured in the earing phase at canopy level. The effect of drought on the morphometric parameters of winter wheat was statistically significant only on N-fertilized plots (N140). Total above-ground biomass decreased by a significant 18% in the N140 treatment as a result of the simulated drought. This decrease was reflected in statistically significant reductions of all individual plant parts (stems, leaves, spikes) in N140. Responses to drought stress were observed in many vegetation indices, particularly in NDVI, GNDVI, and WI/NDVI. The results show there are significant relationships between N content in the grain and vegetation indices. A quite marked separation was observed in the relationships between dry and ambient treatments for vegetation indices NRERI, TCARI/OSAVI, VOG2 and GM. Generally, the impact of drought increased at higher levels of N content in the grain, which corresponded with the results of morphometric analysis. Use of reflectance in the study of vegetation and field crops regarding risk assessment of mineral N leaching from soils has considerable potential especially in mapping large areas and monitoring temporal changes relating to N release.
Interactive effects of UV radiation and drought on the accumulation of flavonols in selected herbs and grass in a mountain grassland ecosystem
Veselá, Barbora ; Novotná, Kateřina ; Rajsnerová, Petra ; Klem, Karel ; Holub, Petr ; Urban, Otmar
The main objective of this 4-year experiment conducted in a mountain grassland ecosystem was to investigate the interactive effects of ultraviolet (UV) treatment and drought on changes in accumulation of UV-screening compounds (flavonols) in selected herbs (Hypericum maculatum Crantz, Rumex obtusifolius L.) and grass (Agrostis tenuis Sibth.). Inasmuch as drought and UV radiation induce similar protective mechanisms, we tested the hypothesis that UV radiation and drought elicit synergistic effects on flavonol accumulation. The experimental plots were manipulated using rainout shelters enabling the exclusion and transmission of incident precipitation and UV radiation. Generally, UV and drought treatments had similar effects on flavonol accumulation. For R. obtusifolius, UV exclusion resulted in a substantial reduction of UV-screening compounds, particularly under ambient precipitation conditions, while for H. maculatum and A. tenuis UV exclusion caused only a slight reduction of flavonol content. Similarly, the drought treatment caused an increase in flavonol accumulation.
Convergence of morphological, biochemical, and physiological traits of upper and lower canopy of European beech leaves and Norway spruce needles within altitudinal gradients
Rajsnerová, Petra ; Klem, Karel ; Večeřová, Kristýna ; Veselá, Barbora ; Novotná, Kateřina ; Rajsner, Lukáš ; Holub, Petr ; Urban, Otmar
Climatic variation along altitudinal gradients provides an excellent natural experimental set-up for investigating the possible impacts of climate change on terrestrial organisms and ecosystems. The present work has explored for the first time the acclimation of upper versus lower canopy leaves or needles in European beech (Fagus sylvatica) and Norway spruce (Picea abies) forests along an altitudinal gradient. We tested the hypothesis that restrictive climatic conditions associated with high altitudes reduce within-canopy variations of leaf traits. The investigated beech and spruce forests were located on the southern slope of the Hrubý Jeseník Mountains (Czech Republic). All measurements were taken on leaves from the upper and lower parts of the canopy of mature trees (>60 years old) growing at low (400 m a.s.l.), middle (720 m a.s.l.), and high (1,100 m a.s.l.) altitudes. Generally, we observed that with increasing altitude, which is associated with adverse microclimatic conditions, a convergence of CO2 assimilation rate and other physiological, morphological, and biochemical characteristics between the upper and lower canopy occurred. However, differences in altitudinal response among individual traits and species were found. Such plasticity in acclimation of leaves and needles has the potential to cause substantial change in the photosynthesis of individual parts of forest canopies within the vertical profile and their contribution to the overall carbon balance of vegetation.
Poznatky z manipulativních experimentů využitelné v managementu horských, vlhkých a suchých luk
Fiala, Karel ; Holub, Petr ; Tůma, I. ; Záhora, J. ; Fabšičová, Martina
V lučních společenstvech dochází se změnou srážkového, vodního a živinového režimu k poměrně rychlým změnám druhového složení, chemismu a mikrobiální aktivity v půdě, které se nejvýrazněji projevují v ekosystému suchých acidofilních trávníků. Jejich dlouhodobá existence je také ohrožena silnou expanzí dlouhostébelných trav jako je Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius. Jako nejvhodnější způsob managementu se jeví rotační pastva ovcí a koz s rychlým přeháněním kombinovaná s kosením a odnosem biomasy, která znásobí efekt exportu živin ze systému.
Technika hry na tympány podle Freda D. Hingera
Zhdanovich, Anton ; MIKOLÁŠEK, Daniel (vedoucí práce) ; Holub, Petr (oponent)
Tato práce řeší současné problémy převážně orchestrální hry na tympány. Snažil jsem se danou prací vysvětlit příčiny, proč velmi často hráč na tympány nemůže dosáhnout požadované kvality zvuku a správného tónu nástroje, což brání docílení správného hudebního charakteru v kontextu dané hudby. Cílem této práce je obohatit českou školu hry na tympány a přispět růstu interpretační úrovně začínajících a pokročilých hráčů. Dalším cílem je ukázat jinou tradici hry na tympány s veškerými detaily. Zaměřil jsem se na praktickou stránku hry na nástroj, a popisuji v dané práci metody a postupy řešení technických a hudebních problémů interpretů. Táto práce má čistě praktický charakter a zaměřuje se na popis jedné z mnoha jiných světových tradic hry na tympány.
Effects of UV radiation and drouhgt on the accumulation of UV-screening compounds and photosynthetic parameters in selected herbs and grasses of the mountain grassland ecosystem
Klem, Karel ; Holub, Petr ; Urban, Otmar ; Rajsnerová, Petra ; Kubásek, Jiří
The main objective of the experiment conducted on a mountain grassland ecosystem was to investigate the interactive eff ects of UV treatment and drought on the changes in accumulation of UV-screening compounds and photosynthetic parameters in selected herb (Hypericum maculatum) and grass (Agrostis tenuis) species. Th e experimental plots were manipulated using roof constructions enabling exclusion or transmission of incident precipitation and UV radiation, respectively. Generally, UV and drought treatments had a similar eff ect on the accumulation of fl avonols. UV exclusion resulted in a slight reduction of UV-screening compounds, particularly under the conditions of ambient precipitation. Likewise, drought treatment caused an increase in the accumulation of fl avonols per area unit. Under UV exclusion, drought slightly reduced the light-saturated CO2 assimilation rate (Amax) in both the species studied. Th e presence of UV radiation, however, led to less of a diff erence in Amax between [wet] and [dry] treatments. In addition to the increased induction of fl avonols, UV radiation increased water use effi ciency and alleviated thus the negative impact of drought on photosynthesis.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 HOLUB, Pavel
9 HOLUB, Petr
2 Holub, Pavel
2 Holub, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.