Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečnost OTP zasílaného formou SMS, autentizačního a autorizačního nástroje a nebezpečí zneužití služeb elektronického bankovnictví ovládnutím počítače a chytrého telefonu klienta
HOLUB, Petr
Tato bakalářská práce se zabývá bezpečností autentizačního a autorizačního nástroje OTP, který je zasílán SMS zprávami při potvrzování platebních příkazů prováděných prostřednictvím služeb internetového bankovnictví. Práce se zabývá metodologií útoku využívající škodlivý kód k získání přístupu k bankovnímu účtu napadaného klienta a posouzením bezpečnosti aktuálně používaného nástroje OTP jako metody dvoufaktorové autentizace.
Effect of elevated CO2 on morphological and photosynthetic parameters in two understory grass species in Beskydy Mountains
Holub, Petr ; Klem, Karel ; Urban, Otmar
We transplanted two grass species, Calamagrostis arundinacea and Luzula sylvatica, to the understory of\na 10-year-old experimental mixed forest exposed to ambient (385 μmol CO2 mol–1, AC) and elevated (700\nμmol CO2 mol–1, EC) atmospheric CO2 concentration using a glass dome facility. Effects of EC on plant\nmorphology and photosynthesis were examined after three years of treatment. We tested the hypotheses\nthat shade-tolerant species can profit from EC even at low light conditions and that relatively low accumulation\nof assimilates at such light conditions will not cause CO2-induced down-regulation of photosynthesis.\nWe expected that EC can substitute insufficient light intensities under the tree canopy and lead to both\nhigher biomass production and survival of plants in deep forest understories. The typical shade-tolerant\nspecies L. sylvatica exhibited positive acclimation under EC allowing higher light use efficiency under subsaturating\nlight intensities as compared to plants grown under AC. In contrast, C. arundinacea showed\nhigher stimulation of growth and photosynthetic rates by EC mainly under saturating light intensities at\nthe beginning of the growing season, when the forest leaf area is not fully developed and the open canopy\nallows a greater proportion of incident light to reach the understory. Our data indicate that growth and\nphysiological responses of EC plants in forest understories are species specific, differ from responses of\nsun-exposed plants, and depend on degree of shading.
Evropská specifika umění hry na bicí nástroje: Základy přirozené hry
Zhdanovich, Anton ; MIKOLÁŠEK, Daniel (vedoucí práce) ; Holub, Petr (oponent)
Tato práce je souhrnem získaných informací a znalostí o základech, tvořících současnou tradici hry na bicí nástroje v Evropě (převážně Západní). Její hlavním cílem je podpora vývoje oboru bicí nástroje v České republice, obzvlášť ve školách, kde úroveň hry je ve stádiu rozvoje a potřebuje podporu z jiných zdrojů. Během mého magisterského studia na HAMU (2014-2017) jsem se zúčastnil řady mezinárodních akcí v daném oboru, které byly zaměřeny na vývoj mladých hudebníků mé generace po stránce hudební, technické, mentální a estetické. Informace získané ve formě zpětné vazby a komentářů u významných učitelů a interpretů v daném oboru tvoří absolutní fundament teto práce. Uvědomení principů a základů, o nichž se tu bude psát, vyžaduje již přítomnost určených hudebních a životních zkušeností, proto je tato práce určená pro věkovou kategorii od posluchačů středních odborných škol a výš.
Metody hodnocení potenciální zranitelnosti podzemních vod reaktivním dusíkem při pěstování polních plodin na orné půdě
Zemek, František ; Pikl, Miroslav ; Holub, Petr ; Klem, Karel ; Záhora, J. ; Vavříková, J.
Metodika identifikace potenciálního průsaku reaktivního dusíku do podzemních zdrojů vod je založena na hodnocení kombinace konzervativních, těžko měnitelných a časově stabilních faktorů povodí a těch faktorů, které může člověk svým působením v krajině ovlivňovat. K ním patří způsoby a intenzita pěstování polních plodin na orné půdě povodí. Parametry druhé skupiny jsou získávány na základě metod obrazové spektroskoie leteckých hyperspektrálních a satelitních multispektrálních dat Sentinel-2.
The effect of drought and nitrogen fertilization on the production, morphometry, and spectral characteristics of winter wheat
Trunda, Petr ; Holub, Petr ; Klem, Karel
Methods of study based on the spectral reflectance of vegetation are now commonly used in researching both natural ecosystems and field crops.The aims of this experiment were to evaluate the effect of drought and nitrogen (N) fertilization on N use efficiency in winter wheat and use the obtained spectral characteristics to assess stand heterogeneity as a potential consequence of different crop nutrition. Twelve experimental plots of winter wheat were manipulated to drought from 8 May 2013 to 12 June 2013. The effect of drought was observed in two treatments: control without fertilization (N0; 0 kg N ha−1) and N fertilization (N140; 140 kg N ha–1). Plant samples were then taken for determination of above-ground biomass and N content in dry matter. Spectral characteristics of wheat were measured in the earing phase at canopy level. The effect of drought on the morphometric parameters of winter wheat was statistically significant only on N-fertilized plots (N140). Total above-ground biomass decreased by a significant 18% in the N140 treatment as a result of the simulated drought. This decrease was reflected in statistically significant reductions of all individual plant parts (stems, leaves, spikes) in N140. Responses to drought stress were observed in many vegetation indices, particularly in NDVI, GNDVI, and WI/NDVI. The results show there are significant relationships between N content in the grain and vegetation indices. A quite marked separation was observed in the relationships between dry and ambient treatments for vegetation indices NRERI, TCARI/OSAVI, VOG2 and GM. Generally, the impact of drought increased at higher levels of N content in the grain, which corresponded with the results of morphometric analysis. Use of reflectance in the study of vegetation and field crops regarding risk assessment of mineral N leaching from soils has considerable potential especially in mapping large areas and monitoring temporal changes relating to N release.
Interactive effects of UV radiation and drought on the accumulation of flavonols in selected herbs and grass in a mountain grassland ecosystem
Veselá, Barbora ; Novotná, Kateřina ; Rajsnerová, Petra ; Klem, Karel ; Holub, Petr ; Urban, Otmar
The main objective of this 4-year experiment conducted in a mountain grassland ecosystem was to investigate the interactive effects of ultraviolet (UV) treatment and drought on changes in accumulation of UV-screening compounds (flavonols) in selected herbs (Hypericum maculatum Crantz, Rumex obtusifolius L.) and grass (Agrostis tenuis Sibth.). Inasmuch as drought and UV radiation induce similar protective mechanisms, we tested the hypothesis that UV radiation and drought elicit synergistic effects on flavonol accumulation. The experimental plots were manipulated using rainout shelters enabling the exclusion and transmission of incident precipitation and UV radiation. Generally, UV and drought treatments had similar effects on flavonol accumulation. For R. obtusifolius, UV exclusion resulted in a substantial reduction of UV-screening compounds, particularly under ambient precipitation conditions, while for H. maculatum and A. tenuis UV exclusion caused only a slight reduction of flavonol content. Similarly, the drought treatment caused an increase in flavonol accumulation.
Convergence of morphological, biochemical, and physiological traits of upper and lower canopy of European beech leaves and Norway spruce needles within altitudinal gradients
Rajsnerová, Petra ; Klem, Karel ; Večeřová, Kristýna ; Veselá, Barbora ; Novotná, Kateřina ; Rajsner, Lukáš ; Holub, Petr ; Urban, Otmar
Climatic variation along altitudinal gradients provides an excellent natural experimental set-up for investigating the possible impacts of climate change on terrestrial organisms and ecosystems. The present work has explored for the first time the acclimation of upper versus lower canopy leaves or needles in European beech (Fagus sylvatica) and Norway spruce (Picea abies) forests along an altitudinal gradient. We tested the hypothesis that restrictive climatic conditions associated with high altitudes reduce within-canopy variations of leaf traits. The investigated beech and spruce forests were located on the southern slope of the Hrubý Jeseník Mountains (Czech Republic). All measurements were taken on leaves from the upper and lower parts of the canopy of mature trees (>60 years old) growing at low (400 m a.s.l.), middle (720 m a.s.l.), and high (1,100 m a.s.l.) altitudes. Generally, we observed that with increasing altitude, which is associated with adverse microclimatic conditions, a convergence of CO2 assimilation rate and other physiological, morphological, and biochemical characteristics between the upper and lower canopy occurred. However, differences in altitudinal response among individual traits and species were found. Such plasticity in acclimation of leaves and needles has the potential to cause substantial change in the photosynthesis of individual parts of forest canopies within the vertical profile and their contribution to the overall carbon balance of vegetation.
Poznatky z manipulativních experimentů využitelné v managementu horských, vlhkých a suchých luk
Fiala, Karel ; Holub, Petr ; Tůma, I. ; Záhora, J. ; Fabšičová, Martina
V lučních společenstvech dochází se změnou srážkového, vodního a živinového režimu k poměrně rychlým změnám druhového složení, chemismu a mikrobiální aktivity v půdě, které se nejvýrazněji projevují v ekosystému suchých acidofilních trávníků. Jejich dlouhodobá existence je také ohrožena silnou expanzí dlouhostébelných trav jako je Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius. Jako nejvhodnější způsob managementu se jeví rotační pastva ovcí a koz s rychlým přeháněním kombinovaná s kosením a odnosem biomasy, která znásobí efekt exportu živin ze systému.
Technika hry na tympány podle Freda D. Hingera
Zhdanovich, Anton ; MIKOLÁŠEK, Daniel (vedoucí práce) ; Holub, Petr (oponent)
Tato práce řeší současné problémy převážně orchestrální hry na tympány. Snažil jsem se danou prací vysvětlit příčiny, proč velmi často hráč na tympány nemůže dosáhnout požadované kvality zvuku a správného tónu nástroje, což brání docílení správného hudebního charakteru v kontextu dané hudby. Cílem této práce je obohatit českou školu hry na tympány a přispět růstu interpretační úrovně začínajících a pokročilých hráčů. Dalším cílem je ukázat jinou tradici hry na tympány s veškerými detaily. Zaměřil jsem se na praktickou stránku hry na nástroj, a popisuji v dané práci metody a postupy řešení technických a hudebních problémů interpretů. Táto práce má čistě praktický charakter a zaměřuje se na popis jedné z mnoha jiných světových tradic hry na tympány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 HOLUB, Pavel
11 HOLUB, Petr
2 Holub, Pavel
2 Holub, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.