Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Udržitelnost kiteboardingu: Vytvoření sady indikátorů k hodnocení environmentálních dopadů kiteboardingových výrobců
Heuer, Dan ; Janoušková, Svatava (vedoucí práce) ; Třebický, Viktor (oponent)
9 Abstrakt Tato práce se zabývá udržitelností kiteboardingu a především výrobou vybavení pro tento vodní sport. Cílem výzkumu bylo vytvořit sadu specializovaných indikátorů, které umožní kiteboardingovým firmám monitorovat jejich dopady na životní prostředí. Nejdříve autor zmapoval dosavadní vědecké poznání o tomto mladém sportu. Dále byla rozebrána udržitelnost příbuzných sportů jako surfing, windsurfing a wakeboarding. Zde vyšlo najevo, že značným problémem těchto aktivit jsou materiály používané pro výrobu sportovních pomůcek. Další negativní dopady způsobují hromadné akce a turistika. Metodou porovnání byla vybrána iniciativa GRI, aby poskytla základní sadu indikátorů. Tyto indikátory byly následně upravovány tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám kiteboardingového průmyslu. Zároveň však byly vytvořeny úplně nové indikátory a nehodící se vyřazeny. Změny byly založeny na analýze CSR reportů velkých sportovních firem, analýzy negativních dopadů kiteboardingu, surfingu a windsurfingu na životní prostředí a rozhovorech se samotnými výrobci vybavení pro kiteboarding. Konečná podoba byla nakonec pojmenována jako Kiteboarding Indicators for Threats to Environment (KITE) a otestována v jedné z kiteboardingových firem. Z práce vyplývá, že kiteboarding představuje pro životní prostředí určité riziko. Avšak nyní...
Význam plastů a důsledky plastového odpadu: Sociologický pohled na možnosti řešení akumulace plastového odpadu v oceánech
Heuer, Dan ; Zvěřinová, Iva (vedoucí práce) ; Kyselá, Eva (oponent)
Význam plastů a důsledky plastového odpadu: Sociologický pohled na možnosti řešení akumulace plastového odpadu v oceánech Dan Heuer Abstrakt: Práce se zabývá problematikou plastového odpadu v oceánech a především pak efektivitou jednotlivých možností řešení. Zprvu je v práci popsáno, jak člověk vnímá plasty jako materiál. Následně jsou shrnuty negativní následky, které plastový odpad v životním prostředí způsobuje. Významným jevem jsou především malé kousky plastů, které jsou zvířaty často zaměňovány za potravu, čímž se dostávají škodlivé látky do potravního řetězce. Hlavní částí práce je pak analýza jednotlivých možností řešení, kde vychází najevo, že spíše než recyklace nebo jiné metody, potenciál vyřešit problém odpadků v oceánech má zejména prevence a vývoj bio-plastů. Je však nutné si uvědomit, že všechny metody fungují v kooperaci a jsou tak závislé jedna na druhé. Autor v práci uvádí model Soupeřících funkcí, čímž demonstruje, že ač je vyřešení problému zatím velmi vzdálené, je velmi pozitivní, že se lidstvo snaží potlačit proud plastového odpadu mířícího do oceánů a nastolit tak rovnováhu mezi možnými užitky z nich.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.