National Repository of Grey Literature 358 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Budgets in the Selected Firm
Michálek, David ; Pospíchál, Robert (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na oblast rozpočtů ve firmě DATEV.cz s.r.o. V teoretické části práce je rozebrán koncept rozpočetnictví a následně je zařazen do současných teoretických rámců. Analýza problému a současné situace popisuje současný stav finančního plánování ve firmě a analyzuje firmu z pohledu manažerského účetnictví. V kapitole návrhů a přínosů řešení je navržen dlouhodobý finanční rozpočet firmy včetně investičního projektu. Cílem práce je zlepšit rozpočetnictví ve firmě na základě analýzy současné situace s přihlédnutím k současné finanční krizi.
Reporting of the Selected Firm
Kuliš, Ota ; Princová, Irena (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
Diplomová práce se zabývá oblastí reportingu v konkrétní firmě. Teoretická část popisuje koncepci reportingu a příslušný teoretický rámec. Praktická část obsahuje analýzu firmy a současné situace reportingu. Cílem práce je rozšíření a zlepšení reportingu v české pobočce na základě analýzy současné situace.
Portfolio Optimization Using Genetic Algorithm
Kuruc, Igor ; Hanušová, Helena (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
This bachelor's thesis focuses on using knowledge of portfolio theory and methods of soft computing. Theoretical backgroung is provided by postmodern portfolio theory and genetic algorithms. The purpose of aplicational section is maximizing risk-return measure. The result is optimized portfolio based on required properties. All calculation are made in Matlab software
Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement
Mrňka, Richard ; Ing. Zdeněk Pavlík, zdenek.pavlik@amundi.com (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
This bachelor’s thesis discusses the evaluation of a public corporation’s financial performance during the last 5 years. Financial analysis tools are used in the evaluation and the main source of information are the mandatory financial statements of the selected company from the years 2014-2018. The thesis is split into three parts. The first part discusses the financial solutions and explains the basic terms. The second part is practical and focuses on evaluating the corporation over the last 5 years with the use of financial analysis tools. In the third part, suggestions as to improve the firm’s situation are offered based on the obtained values.
Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement
Matúšová, Tereza ; Bartušek, Oldřich (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
This bachelor thesis deals with the assessment of the financial health of Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. based on accounting data in the years 2014 - 2018. The first part explains the theoretical background, which explains the concepts of financial analysis, individual parts, indicators, and models. In the practical part, using these models and indicators are performed individual calculations and processed financial analysis of the company. Based on the values are presented proposals to improve the situation of the company.
Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement
Husárová, Nikola ; Bartošová, Simona (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
This bachelor thesis analyses the financial situation of a selected retail company using elementary methods of financial analysis. The first part of the thesis focuses on the definition and clarification of the theoretical concepts that relate to the issues being examined. These concepts are also applied in the analytical part of the thesis and are used to propose a solution to the examined issues. The analytical part of the thesis describes the retail company in detail and provides financial analysis and evaluation of the company using the specific methods described in the first part. Based on the financial analysis, the last part of the thesis presents specific proposals to improve the financial situation of the company.
Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement
Janková, Denisa ; Dominika, Třasoňová (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of a selected private corporation for the period 2014 – 2018. In the introduction, concepts and methods of financial analysis are explained on the basis of literature sources. There are mentioned reasons for financial analysis and its users. In the following analytical part, the company will be introduced and the financial analysis itself will be implemented using the indicators which were mentioned in the introduction. The results are interpreted verbally and they are based on the conclusions that should supposed to lead to suggestions that will have the potential to improve the financial situation of the company with respect to the future.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Bartoš, Ondřej ; Hanušová, Helena (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
The bachelor’s thesis deals with evaluation of the financial situation of selected company Spálovský, a.s. in the monitored period 2014 to 2018. The first part focuses on the theoretical basis, where the selected indicators and terms are specified. The second part focuses on calculation of financial analysis, including the evaluation of the results. The last part presents own proposals to improve the situation of the company.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals to its Improvement
Pivodová, Kristýna ; Hanušová, Helena (referee) ; Karas, Michal (advisor)
This bachelor thesis evaluates the past and present of the company ELKOV elektro a.s., and the future financial conditions of the company are predicted. First, selected indicators are selected, followed by their calculation together by calculating their comparative bases. In the second part I deal with the analysis of absolute, difference, ratio indicators and their systems and their comparison with the selected comparative bases. In the third step, I evaluate the development of indicators over time. The following is an evaluation of the mutual relations between the ratios - revealing the causes of the current state and development. Finally, suggestions for improvement are provided.
Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement
Štěpánová, Eva ; Šustr, Jiří (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
This Bachelor's thesis deals with evaluation of the economic situation in the selected private corporation using methods of financial analysis. In the theoretical part, individual indicators of financial analysis are described. Each indicator has an appropriate formula. In the practical part it is first introduced the company Noria s.r.o. and than there are the methods of financial analysis are applied. There is an overall assessment of the financial situation. The last part contains suggestions for improving the situation.

National Repository of Grey Literature : 358 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Hanusová, Helena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.