Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika hodnocení rezistence pšenice ke klasovým fuzariózám v polních podmínkách
Chrpová, Jana ; Šíp, Václav ; Štěrbová, Lenka ; Sumíková, Taťána ; Palicová, Jana
Na základě zkušeností získaných při provádění testů rezistence ozimé a jarní pšenice ke klasovým fuzariózám v období 2000-2015, monitoringu původců klasových fuzarióz (2011 – 2014), dostupných literárních údajů a speciálních pokusů byly získány nové závěry a doporučení týkající se jak obecných hledisek, tak především vlastní metodiky testování v polních podmínkách. Předložená metodika obsahuje soubor poznatků a opatření směřujících ke zvýšení přesnosti testů rezistence ke klasovým fuzariózám určených především pro potřeby šlechtění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika testování rezistence pšenice k původcům hnědých listových skvrnitostí v polních podmínkách
Šíp, Václav ; Chrpová, Jana ; Palicová, Jana ; Hanzalová, Alena ; Čejka, Lubomír
Na základě zkušeností získaných při provádění kruhových testů rezistence ozimé a jarní pšenice k hnědým listovým skvrnitostem v období 2002-2014, dostupných literárních údajů a speciálních pokusů s braničnatkou pšeničnou v rámci výzkumného projektu QJ 1210189 byly získány nové závěry a doporučení týkající se jak obecných hledisek (biologických a genetických zvláštností jednotlivých původců hnědých listových skvrnitostí, struktury jejich populací, vztahu hostitel – patogen, průběhu infekce, škodlivosti aj.), tak především vlastní metodiky testování v polních podmínkách, speciálně výběru izolátů pro inokulace, uspořádání a vedení pokusů, přípravy inokula a provádění inokulace, jakož i hodnocení stupně napadení (projevu infekce). Pozornost se soustředila na tři hlavní původce, kterými jsou v České republice Mycosphaerella graminicola anam. Septoria tritici, Pyrenophora tritici – repentis anam. Drechslera tritici-repentis a Phaeosphaeria nodorum anam. Stagonospora nodorum. Předložená metodika obsahuje komplex opatření směřujících ke zvýšení přesnosti testů rezistence k těmto listovým chorobám pro potřeby šlechtění, zkoušení odrůd i racionalizaci ochranných opatření v pěstitelské praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika odchovu vironosné populace mšice střemchové (Rhopalosiphum padi), jako vektoru viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV): metodika pro praxi
Štolcová, Jindra ; Červená, Zuzana ; Bártová, Šárka ; Chrpová, Jana ; Kumar, Jiban
Cílem metodiky je inovovat metody odchovu vironosné populace mšice střemchové (Rhopalosiphum padi), jako vektoru viru žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus‐BYDV), pro zajištění umělé inokulace obilnin tímto virovým patogenem. Prezentovaná metodika je modifikací pro tento účel doposud používané metodiky. Předností prezentované metody je její nižší časová náročnost, vyšší rychlost dosažení vysoce početné vironosné populace mšic a účinnější možnost ochrany před predátory mšic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.