Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Borovičková, Kateřina ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Pichrt, Jan (oponent)
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Tato diplomová práce se zabývá dohodami o pracích konaných mimo pracovním poměr, institutem českého pracovního práva, který spolu s pracovním poměrem tvoří jeden ze základních pracovněprávních vztahů. Cílem této práce je shrnout dřívější a stávající právní úpravu, představit tento institut a vymezit jeho potřebnost a účel v rámci českého pracovního práva. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Na začátku diplomové práce obecně charakterizuji pracovní právo, dále jsem se zaměřila na postavení pracovního práva v systému práva a na jeho vztah s právem občanským. V další kapitole se věnuji prvkům pracovněprávních vztahů a hlavně pojmu závislé práce, jelikož se jedná o jeden ze stěžejních pojmů českého pracovního práva a vysvětlení tohoto pojmu je nezbytné pro vymezení institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Třetí kapitola je věnována dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zabývám se zde historií vzniku a vývoje právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a změnami, kterými tento institut od svého vzniku v rámci československého a českého právního řádu prošel. Také jsem se zaměřila na smysl a účel zvláštní právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále se v této části věnuji porovnání dohod o pracích konaných...
Analýza přínosů dálkových cyklotras Eurovelo 4 a 7 pro Prahu
Borovičková, Kateřina ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Mourek, Daniel (oponent)
Práce se zabývá vlivem dálkové cykloturistiky na konkrétní region. V teoretické části je vysvětlena základní terminologie, zároveň jsou diskutovány nejběžnější jevy stran cykloturistiky, samostatně je rozebrána problematika dálkových cyklotras. Cílem práce je analýza dopadu stezek EuroVelo 4 a 7 na cestovní ruch v Praze. Prostřednictvím dotazníkového šetření mezi cyklisty byly definovány obecné tendence spotřebního chování cyklonávštěvníků hlavního města a vyčísleny benefity, které tyto trasy dané lokalitě přináší.

Viz též: podobná jména autorů
1 Borovičková, Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.