Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obrazy jiných a cizinců v díle Františka Sokola Tůmy
Borůvková, Marianna ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Tomášek, Martin (oponent)
Tématem práce je zobrazování postav různých národností (Češi, Němci, Židé a Poláci) a jejich konfrontace v románech Františka Sokola Tůmy V záři milionů a Na kresách. Práce se zabývá problematikou nacionalismu na Ostravsku a Těšínsku a jeho promítáním do zobrazování postav "jiných" a "cizinců". Pozornost bude také věnována specifickému prostředí románů - prostředí jazykové hranice - a jeho vlivu na zobrazování postav různých národností. Klíčová slova: František Sokol Tůma, Slezsko, nacionalismus, jazyková hranice, obrazy jiných, obrazy cizinců
Antisemitské časopisy Vlajka a Národní republika
Borůvková, Marianna ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Wiendl, Jan (oponent)
Klíčová slova: antisemitismus, obraz Žida, 30. léta 20. století Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá antisemitskými časopisy Vlajka a Národní republika mezi lety 1933-1938. Zaměřuje se na negativní stereotypy Židů a na prostředky zobrazení a hodnocení (expresívní styl, náznakovost, generalizace, vyhrocení kontrastů, přirovnávání ke zvířatům apod.). Sleduje vývoj antisemitských stereotypů ve vymezeném období, mj. v souvislosti s nacistickým hnutím v Německu.

Viz též: podobná jména autorů
2 Borůvková, Markéta
2 Borůvková, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.