Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úloha anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu v péči o pacienta
Šustrová, Martina ; Vachková, Eva (vedoucí práce) ; Dostál, Pavel (oponent) ; Kupečková, Ivana (oponent)
Autor: Martina Šustrová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Úloha anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu v péči o pacienta Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 99 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: anestézie, anesteziologická sestra, multidisciplinární tým, týmová spolupráce, týmové role SOUHRN: Bakalářská práce pojednává o úloze anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu operačních sálů v péči o pacienta. Teoretická část definuje pojem anestezie, seznamuje s historií a se současností oboru anestezie. Popisuje roli anesteziologických sester, která je vymezená jejich vzděláním, kompetencemi a náplní práce. Péči o pacienta na sále ovlivňuje komunikace a úroveň vzájemné spolupráce mezi členy multidisciplinárního týmu operačních sálů. Empirická část práce vznikla na základě kvantitativního výzkumného šetření metodou nestandardizovaného dotazníku. Šetření mapuje současnou pozici anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu vnímanou anesteziologickými sestrami samotnými a ostatními členy multidisciplinárního týmu. Dále zjišťuje výskyt negativních a pozitivních faktorů v týmové spolupráci a odhaluje nedostatky týkající se práce anesteziologických sester. Na základě analýzy dotazníkového...

Viz též: podobná jména autorů
1 Šustrová, Markéta
4 Šustrová, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.