Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita prostředí a potravní chování kapra ve vztahu k přikrmování v polointenzivní rybniční akvakultuře
Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Zukal, Jan ; Janáč, Michal ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Všetičková, Lucie ; Prášek, Václav ; Šútovský, I. ; Chytka, V. ; Mrkvová, Markéta
Kombinací čtyř metod terénního výzkumu (telemetrie, elektrolov, potravní analýzy a měření parametrů vody) se ukázalo, že ryby nejsou v polointenzivním rybničním chovu rozmístěny rovnoměrně. Dominantní jedinci se koncentrují v krmných místech v hustotě, která může snížit obsah kyslíku až k hranici fyziologického minima, což vede k horšímu využití krmiv. Menší ryby se zdržují spíše mimo krmná místa a v okrajích rybníka a živí se převážně přirozenou potravu. Kromě menší hmotnosti mají i nižší obsah tuku. Rozdělení obsádky kapra na větší jedince s vyšším obsahem tuku, významně se orientující na krmná místa, a na menší s nižším obsahem tuku živící se více přirozenou potravou vede k doporučení vhodnosti rozšíření aplikace krmiv na více krmných míst, případně jejich střídání.
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel ; Jurajdová, Zdenka ; Šlapanský, Luděk ; Mikl, Libor
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR.
Druhové složení a abundance společenstev juvenilních ryb na vybraných profilech v povodí Labe
Jurajda, Pavel ; Janáč, Michal ; Jurajdová, Zdenka ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Kopeček, Lukáš
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Labe.
Vyhodnocení účinku biomanipulace a ichtyologický průzkum VD Hamry v roce 2015
Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Janáč, Michal ; Jurajdová, Zdenka ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Roche, Kevin Francis ; Kopeček, Lukáš
Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku Povodí Labe, s.p., je vysoká kvalita vody pro pitné účely, takže zde nedochází ke konfliktu zájmů více zainteresovaných stran. Cílem bylo rovněž zjistit, zda je vůbec reálné v podmínkách VN provádět efektivní biomanipulace s rybím společenstvem.
Průzkum společenstva ryb VD Plumlov
Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Janáč, Michal ; Jurajdová, Zdenka ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Roche, Kevin Francis ; Kopeček, Lukáš
Vodní nádrž Plumlov byla předmětem revitalizačních opatření na zlepšení kvality vody včetně totálního vypuštění a odbagrování sedimentu. V roce 2015 proběhl průzkum nově se vytvářejícího rybího společenstva s cílem získat informace potřebné pro následný management.
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Janáč, Michal ; Roche, Kevin Francis ; Jurajdová, Zdenka
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR.
Ichtyologický průzkum poříčních tůní a lagun řeky Labe v úseku Střekov - Hřensko
Jurajda, Pavel ; Jurajdová, Zdenka ; Mrkvová, Markéta ; Janáč, Michal ; Šlapanský, Luděk ; Mikl, Libor
Předmětem objednávky (č. W/OO/13/022/12-06) bylo provedení ichtyologického průzkumu na 13 lokalitách poříčních tůní a lagun Labe v úseku od Střekova po Hřensko. Cílem předkládané zprávy je vyhodnotit rybí společenstva a úspěšnost přirozené reprodukce na sledovaných lokalitách a zjistit význam a potenciál jednotlivých lokalit pro ichtyofaunu řeky Labe v předmětném úseku v souvislosti s uvažovanou výstavbou Plavebního stupně Děčín.
Ichtyologický průzkum rybích společenstev českého dolního úseku Labe
Jurajda, Pavel ; Jurajdová, Zdenka ; Roche, Kevin Francis ; Šlapanský, Luděk
Předmětem objednávky (č. W/OO/13/019/13-33) bylo vyhodnotit adultní a plůdková společenstva ryb řeky Labe v úseku mezi obcemi Píšťany a Dolní Žleb. Cílem bylo zjistit složení adultních a plůdkových společenstev ryb a stav přirozené reprodukce ryb na zadaných lokalitách předmětného úseku v souvislosti s uvažovanou výstavbou Plavebního stupně Děčín.
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel ; Jurajdová, Zdenka ; Mrkvová, Markéta ; Roche, Kevin Francis ; Šlapanský, Luděk
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR.
Ichtyologický a hydrobiologický průzkum VN Hamry
Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Konečná, Markéta ; Jurajdová, Zdenka ; Janáč, Michal ; Ondračková, Markéta ; Chaloupková, Lucie ; Štěpina, Jan ; Šlapanský, Luděk
Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy s rybím společenstvem v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku Povodí Labe, s.p., je vysoká kvalita vody pro pitné účely, takže zde nedochází ke konfliktu zájmů více zainteresovaných stran. Cílem bylo rovněž zjistit, zda je vůbec reálné v podmínkách VN provádět efektivní biomanipulace s rybím společenstvem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.