National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Functional changes of Vltava riverbanks in Prague
Brabec, Jiří ; Fialová, Dana (advisor) ; Šantrůčková, Markéta (referee)
This diploma thesis deals with the functional changes of the banks of the Vltava river in the territory of today's Capital City of Prague. There have been significant changes in the functional use of this area due to large interventions in the bank line and the redevelopment of the embankment. During last 150 years changes are closely monitored. Changes were also made conditional on connecting nearby rural communities to Prague. Theoretical bases are the concepts of shore-side changes in urbanized areas, complemented by examples from the world that serve as a comparative study. Furthermore, the thesis is based on the theory of photography and the iconographic approach, which are essential for this work. The methodology of the thesis is based on the analysis of historical and contemporary photographs and information, on field research and vectorization of historical maps, where the course of the flow is monitored in four time periods (the mid-19th century until present). The work captures functional changes of banks in text form, as images and fundamental changes in tables. Part of the work is also a web application, where the changes in cartographic, picture and text form are again accessible to the public. Key words Vltava river, Prague, riverbank, waterfront
Changes in religious landscape after 1945: The case study of towns in Šumpersko region
Švubová, Kateřina ; Klingorová, Kamila (advisor) ; Šantrůčková, Markéta (referee)
The content of this thesis is research and comparison of religious landscapes of two villiges in Šumpersko region Velké Losiny, which was before 1945 inhabited mainly by Germans, and Bludov, which was inhabited by Czechs. The aim is to observe the differences in religious landscapes and influence of the nationality composition of the villiges before 1945 on it. The theoretical basis of the thesis is within religious geography and historical geography. It mentions topics as religious landscape, sacralisation, changes of the religious landscape during history and the influence of the expulsion of Germans from Czech borderland on this changes. The second part of the work is focused on the development of religiosity and the religious landscape in model areas. It describes number and type of sacral objects and whether the object was build before or after 1945 and if it was reconstructed after 1945. Key words: religious landscape, expulsion of Germans, Šumpersko region, geography of religion
Typology of Golf Courses in Czechia
Svobodová, Lenka ; Fialová, Dana (advisor) ; Šantrůčková, Markéta (referee)
The aim of this thesis is to determine in which areas of the Czech Republic golf courses are being built, how large areas are occupied by their construction and if there are any observable trends in construction of golf courses in more than one-hundred-year history of these grounds in the Czech Republic. The study is divided into several parts. The first part is dedicated to brief description of golf courses from different points of view. The second key part evaluates the land use of these courses and suggests several aspects of creating their typology, it also deals with their tax efficeincy and it suggests areas which are suitable for golf courses construction. The study also contains a case study of two typologically different courses - Čertovo Břemeno and Kynžvart. The benefit of this thesis should creating a complete database of all land parcels in the area of golf courses in the Czech Republic, including their land use, and creating a map with different features of these golf courses. Key words: golf course, tourism, land use, Kynžvart, Čertovo Břemeno
Use of terrain modelling to landscaping in landscape parks
Šantrůčková, Markéta
The presented thesis deals with assessment of landscaping and with the opportunities for making use of natural relief during setting up of landscape gardens. The assessment has been done based on studies of the relevant matter in model locations, then the acquired facts have been generalized. Landscape gardens form an indispensable part of the landscape as such. Gardens mix, in a specific way and inseparably, influences of natural environment with anthropogenic impacts. The natural environment changes into landscape gardens mainly by means of diverse forms of relief. At the same time, relief was not just passively taken as a basis for starting a park, it was actively being changed, spending not a small amount of money and effort. What is typical of terrain changes in landscape gardens is that these changes, striking to whatever degree, were meant to be hidden to viewers, and that they copied natural lines and shapes. Geographical research topics in landscape gardens concentrate mainly on finding to what degree the natural relief was used and changed, and what impact it had on the form and creation of the parks. In the presented work methods leading to a thorough understanding of terrain changes were used. The main part of the work was to analyze maps in GIS systems, to study historical documents,...
The Relief and its Changes by Landscape Design Activities of the Czernin's Family
Šantrůčková, Markéta ; Lipský, Zdeněk (advisor) ; Chromý, Pavel (referee) ; Semotanová, Eva (referee)
The presented thesis deals with assessment of landscaping and with the opportunities for making use of natural relief during setting up of landscape gardens. The assessment has been done based on studies of the relevant matter in model locations, then the acquired facts have been generalized. Landscape gardens form an indispensable part of the landscape as such. Gardens mix, in a specific way and inseparably, influences of natural environment with anthropogenic impacts. The natural environment changes into landscape gardens mainly by means of diverse forms of relief. At the same time, relief was not just passively taken as a basis for starting a park, it was actively being changed, spending not a small amount of money and effort. What is typical of terrain changes in landscape gardens is that these changes, striking to whatever degree, were meant to be hidden to viewers, and that they copied natural lines and shapes. Geographical research topics in landscape gardens concentrate mainly on finding to what degree the natural relief was used and changed, and what impact it had on the form and creation of the parks. In the presented work methods leading to a thorough understanding of terrain changes were used. The main part of the work was to analyze maps in GIS systems, to study historical documents,...
The identification, preservation and renewal of the composition of garden art monuments
Weber, Martin ; Sojková, Eva ; Šantrůčková, Markéta ; Bendíková, Lucia ; Šiřina, Petr
Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Architectural, historical and archeological survey of the buildings, technical equipment, and works of art in historical gardens and parks
Pešta, Jan ; Janál, Jiří ; Malina, Ondřej ; Šantrůčková, Markéta ; Tišerová, Renata ; Weber, Martin
Cílem metodiky je vytvoření široce použitelného standardu na realizaci průzkumů stavebních, uměleckých a technických objektů v památkách zahradního umění. Jedná se o řadu typů průzkumů, a to jak průzkumů stavebněhistorických (různé stupně podrobnosti, od plošného stavebněhistorického průzkumu, standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum až po operativní průzkumovou dokumentaci) a dále průzkumy archeologické apod. Metodika se zabývá definováním pojmů, stanovením klasifikační škály jednotlivých objektů v památkách zahradního umění a základním přehledem odkazů na pramennou základnu pro studium objektů v památkách zahradního umění. Představuje podrobný návod (včetně vzorů) na realizaci průzkumů stavebních, uměleckých a technických objektů v památkách zahradního umění, všech druhů a stupňů. Metodika vychází z praxe stavebněhistorických průzkumů v podobě, jak je po mnoho desetiletí uplatňována v prostředí České republiky, dříve Československa. Archeologická část metodiky včetně uplatnění moderních nedestruktivních metod v zahraniční archeologii představuje ukotvení zahradní archeologie v mezinárodních standardech.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.