Original title: Transformace regionálních nemocnic - ozdravný krok pro české zdravotnictví?
Authors: Kudrnová, Veronika ; Minárik, Pavol (advisor) ; Bůvová, Ludmila (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Předkládaná bakalářská práce pojednává o transformaci krajských nemocnic z příspěvkových organizací na akciové společnosti v České republice po roce 2003. V její úvodní části je diskutován ekonomický problém měkkého rozpočtového omezení a jeho podstata. První kapitola se věnuje vhodným právním formám nemocnic a uvádí nástin jejich silných a slabých stránek ve vzájemném srovnání. Dále je zde prezentován přístup managementu v jednotlivých právních formách nemocnic k deficitnímu hospodaření souvisejícímu s projevem syndromu měkkého rozpočtového omezení. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj transformačních tendencí krajských nemocnic v ČR, který byl do značné míry ovlivněn legislativními kroky tuzemských zákonodárců. Samotná analýza této části spočívá ve snaze o potvrzení či naopak vyvrácení různých předpokládaných negativních dopadů transformace na různé subjekty vystupující ve vztahu k nemocničnímu zařízení, které byly prezentovány kritiky transformace. V závěru práce je představen privátní model poskytování zdravotní péče a nastíněny jeho možné dopady.
Keywords: financování zdravotní péče; měkké rozpočtové omezení; privatizace; právní formy; transformace nemocnic

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/6739

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-6572


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share