Original title: Ideologické rozložení voličů a politické strany v ČR
Authors: Palusková, Jitka ; Minárik, Pavol (advisor) ; Šmíd, Jan (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání ideologického rozložení voličů mezi jednotlivými ideově odlišnými stranami politického spektra v rámci České republiky. Úvodní část práce popisuje teorie zabývající se danou problematikou a podrobně rozpracovává zejména ekonomický pohled teorie veřejné volby a jednoho z jejich zakladatelů Anthonyho Downse. V další části práce se projevuje snaha porovnat tyto teoretické teze s reálným světem, a to na základě statistických dat, sociologických studií a analýz současné společnosti České republiky. Diskutován je i vliv různých determinačních faktorů, které mohou mít určující dopad na rozhodnutí voličů a výsledky tak výrazně vychýlit či zcela změnit. Práce ukazuje, že obecné teoretické teze lze na základě skutečnosti veskrze potvrdit, ale model zabývající se konkrétně studiem zákonistostí polymodálního rozložením voličů, jaké existuje v České republice, vyžaduje další vědecké analýzy rozvíjející již existující myšlenky a teorie.
Keywords: ideologické rozložení voličů; model mediánového voliče; politické strany; stranické preference; teorie racionální ignorance

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/7092

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-6040


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share