Original title: Evidence v kostce 6 – Evidence oprávněných osob – mobilní zařízení
Authors: Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Document type: Preprints
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V šestém a posledním článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů mobilních zařízení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto oprávněné osoby zajišťují sběr a výkup odpadů a jejich předání do zařízení k využití nebo odstranění odpadů, případně přímo využití či odstranění odpadů v místě jeho vzniku. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, správné použití kódů nakládání apod.).
Keywords: mobile waste treatment facility; recording; reporting; waste; waste producer; evidence; mobilní zařízení k nakládání s odpady; odpad; ohlašování; původce odpadu
Host item entry: Odpadové fórum, Ročník 20 / Číslo 7-8
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432041


The record appears in these collections:
Author works > Preprints
Administration > CENIA
 Record created 2020-09-18, last modified 2020-09-18


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share