Original title: Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2016
Translated title: Results of Health Accounts of the CR - 2010 to 2016
Authors: Odbor statistik rozvoje společnosti
Document type: Statistical reports
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Český statistický úřad
Abstract: Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Keywords: drugs (medicine); health insurance; health services; insurance companies; public health service; rehabilitation; social services; state budget; léky; pojišťovny; rehabilitace; sociální služby; státní rozpočet; veřejné zdravotnictví; zdravotnictví; zdravotní pojištění
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-cr

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394319


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Reports > Statistical reports
 Record created 2019-04-25, last modified 2019-04-25


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share