Original title: Obce Plzeňského kraje v roce 2016
Authors: Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
Document type: Statistical reports
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Český statistický úřad
Abstract: Publikace obsahuje dostupná statistická data za obce Plzeňského kraje. Údaje jsou zpracovány za tyto úseky: výměra půdy, demografie, trh práce, organizační statistika a bytová výstavba zpravidla v časové řadě 2008 až 2016. Kromě zdrojů Českého statistického úřadu jsou využita data Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého zeměměřického a katastrálního úřadu. Publikace je doplněna abecedním seznamem a číselníkem obcí, částí obcí a územně technických jednotek.
Keywords: agriculture; economy; geography of population; labour force; unemployment rate; ekonomika; geografie obyvatelstva; míra nezaměstnanosti; pracovní síla; zemědělství
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/obce-plzenskeho-kraje-2016

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394124


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Reports > Statistical reports
 Record created 2019-04-11, last modified 2019-04-16


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share