Original title: Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu
Authors: Novák, Zdeněk
Document type: Methods
ISBN: 978-80-88270-06-5
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Abstract: Cílem metodiky je vytvořeni souborného návodu využitelného při komplexní péči o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu za využití aktuálně platné národní legislativy a mezinárodních dokumentů. Metodika je strukturovaná do sedmi kapitol, z nichž některé jsou dále členěny do podkapitol. Na vstupní údaje navazuje obecný úvod vymezující řešenou problematiku. Jádro dokumentu představuje kapitola „Doporučené postupy“. Jednotlivé kapitoly pojednávají o identifikaci kompozice umělecky ztvárněné kulturní krajiny včetně stanovení aktuálních hodnot těchto krajin. Proces péče o toto kulturní dědictví je zasazen do kontextu územního plánování. Zmíněn je fyzický proces obnovy a údržby umělecky ztvárněné kulturní krajiny ve vazbě na již vydané metodické materiály. Následuje důvodová zprava k metodice, závěr a závěrečné kapitoly věnované literárním zdrojům.
Keywords: cultural landscape; landscape; landscaping; krajina; krajinářství; kulturní krajina
Project no.: DF13P01OVV001 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo Kultury ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The National Museum of Agriculture (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391419


The record appears in these collections:
Culture > Museums > The National Museum of Agriculture
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2019-01-17, last modified 2020-03-27


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share