Název: Staré ekologické zátěže
Autoři: Vlčková, Václava
Typ dokumentu: Preprinty
Rok: 2017
Jazyk: cze
Abstrakt: Staré ekologické zátěže, resp. kontaminovaná místa, představují dlouhodobý problém, zejména ve vztahu k životnímu prostředí ČR, které mohou významně ohrožovat. Průběžně sice probíhá jejich sanace, avšak dochází k dlouhodobému poklesu finančních prostředků vydávaných na tyto činnosti. Proto je potřeba se do budoucna zaměřit zejména na možnosti využití finančních zdrojů určených na snižování počtu kontaminovaných míst, a omezit tak další potenciální kontaminaci lokalit. I přes nespornou prospěšnost již provedených nápravných opatření se totiž na území ČR nachází stále velké množství starých ekologických zátěží, u nichž existují značná rizika pro životní prostředí a lidské zdraví, nebo rozsah rizik ani není znám.
Klíčová slova: kontaminace; kontaminovaná místa; sanace; staré ekologické zátěže; životní prostředí; contaminated sites; contamination; environment; environmental remediation; old environmental burdens
Zdrojový dokument: Odpadové fórum, Ročník 18 / Číslo 2
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.; Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0

Instituce: CENIA (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-375218


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Autorské práce > Preprinty
Státní správa > CENIA
 Záznam vytvořen dne 2018-05-17, naposledy upraven 2019-03-19.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet