Název: Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2016
Překlad názvu: Selected data on social security - 2016
Autoři: Český statistický úřad
Typ dokumentu: Statistické zprávy
Rok: 2017
Jazyk: cze
Nakladatel: Český statistický úřad
Abstrakt: Základní informace o počtu osob nemocensky pojištěných, dávkách nemocenského a důchodového pojištění, počtu důchodců a vyplácených důchodů, průměrné měsíční výši důchodu, výdajích na důchodové pojištění, dávkách státní sociální podpory a pěstounské péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvkem na péči, sociálních službách v ČR a jednotlivých krajích.
Klíčová slova: důchod; nemocenské pojištění; náhradní rodinná výchova; pojištění; sociální služby; disability insurance; insurance; pension; social services; substitute family care
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Český statistický úřad (web)
Externí umístění souboru: https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-zabezpeceni-2016#

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374175


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Český statistický úřad
Zprávy > Statistické zprávy
 Záznam vytvořen dne 2018-04-11, naposledy upraven 2018-10-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet