Název: Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé
Překlad názvu: The offer of vacancies registered by the Czech Labor Office with a focus on the offer for graduates of schools and juveniles
Autoři: Doležalová, Gabriela
Typ dokumentu: Analýzy
Rok: 2016
Jazyk: cze
Nakladatel: Národní ústav pro vzdělávání
Abstrakt: Studie se zaměřuje na zhodnocení situace na trhu práce z hlediska nabídky volných míst evidovaných ÚP. Cílem je sledovat vývoj počtu volných pracovních míst evidovaných úřadem práce v kontextu s vývojem míry nezaměstnanosti na celorepublikové úrovni. Studie analyzuje strukturu volných pracovních míst podle profese, identifikuje nejžádanější profese a srovnává se strukturou pracovní síly. Zhodnocuje nabídku volných pracovních míst podle požadovaného vzdělání a požadavků na praxi. Pozornost je dále soustředěna na možnosti uplatnění absolventů škol a mladistvých, kde je monitorována struktura volných pracovních míst vhodných pro absolventy podle profese, oboru zaměstnání a druhu pracovního úvazku. Jsou uvedeny i přílohy s vývojem v jednotlivých krajích.
Klíčová slova: mladiství; nezaměstnanost; trh práce; labour market; teen-agers; unemployment
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Národní ústav pro vzdělávání (web)
Externí umístění souboru: http://www.nuv.cz/t/nabidka-volnych-mist-evidovanych-uradem-prace-cr-se

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374015


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Národní ústav pro vzdělávání
Analytické a metodické materiály > Analýzy
 Záznam vytvořen dne 2018-03-28, naposledy upraven 2018-10-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet