Název: Přechod absolventů středních škol na trh práce I. etapa - šetření 2015: Profily vybraných skupin učebních a maturitních oborů
Překlad názvu: Graduation of secondary school graduates to the labor market I. stage - survey 2015: Profiles of final exams at selected high schools and secondary vocational schools
Autoři: Trhlíková, Jana
Typ dokumentu: Analýzy
Rok: 2016
Jazyk: cze
Nakladatel: Národní ústav pro vzdělávání
Abstrakt: Studie prezentuje výsledky analýz ze šetření žáků středních odborných škol realizovaného v roce 2015. Materiál navazuje na předchozí analýzy datového souboru. Průřezové zpracování přináší souhrnný pohled na vybrané skupiny učebních a maturitních oborů, které jsou charakterizovány z pohledu volby oboru, spokojenosti se studiem i z hlediska dalších studijních a pracovních záměrů žáků. Vytvořeny jsou tak základní charakteristické profily 23 skupin vybraných učebních a maturitních oborů. Publikace umožňuje jejich vzájemné porovnání i vymezení silných a slabých stránek jednotlivých skupin. Součástí jsou rovněž přehledové tabulky obsahující data týkající se jednotlivých tematických okruhů.
Klíčová slova: střední školy; trh práce; vzdělání; education; high schools; labour market
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Národní ústav pro vzdělávání (web)
Externí umístění souboru: http://www.nuv.cz/t/prechod-absolventu-strednich-skol-na-trh-prace-i-etapa-2

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374014


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Národní ústav pro vzdělávání
Analytické a metodické materiály > Analýzy
 Záznam vytvořen dne 2018-03-28, naposledy upraven 2018-10-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet