Original title: BOZPinfo.cz
Authors: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Document type: Flyers
Year: 2017
Language: cze
Abstract: Oborový portál BOZPinfo.cz byl spuštěn v roce 2002 jako zdroj poznatků, informací a dokumentů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro podnikovou sféru, odbornou veřejnost a další uživatele především z řad malých a středních podniků. Vedle transferu závazných i doporučených pokynů, odborných názorů, příkladů, správné praxe, národních i evropských trendů a zkušeností umožňuje využívání specifických nástrojů a služeb. Oborový portál BOZPinfo.cz vytvořil a provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (VÚBP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Keywords: information systems; portals; safety of work; bezpečnost práce; informační systémy; portály
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-369581


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Promotional and educational materials > Flyers
 Record created 2017-11-16, last modified 2018-10-03


If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share