Original title: Nebezpečný hluk
Authors: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Document type: Monographs
ISBN: 978-80-87676-16-5
Year: 2016
Language: cze
Publisher: VÚBP
Abstract: Tato příručka má sloužit k vytvoření představy o škodlivosti nadměrného hluku. Hudební hluk škodí stejně jako jiný, ale je o to zákeřnější, že si to posluchači neuvědomují. Poslech hlasité hudby na diskotékách je stejně škodlivý jako velká hlasitost ve sluchátkách walkmanu, diskmanu nebo přehrávače MP3. V jednotlivých kapitolách je možné se seznámit s tím, jak vzniká zvuk, jaké hladiny jsou již nebezpečné a co je možné dělat ve stavebních konstrukcích proti průniku hluku.
Keywords: occupational safety and health; physics of noise; sound; hluk; ochrana zdraví při práci; zvuk
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: http://vubp.cz/images/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/nebezpecny-hluk.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-369579


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2017-11-16, last modified 2018-10-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share