Original title: Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýzy úkolů
Authors: Skřehot, Petr
Document type: Monographs
ISBN: 978-80-86973-22-7
Year: 2008
Language: cze
Series: Bezpečný podnik
Abstract: Publikace mapuje metody umožňující provádění analýzy úkolů. Výborně se osvědčují pro hodnocení rozhraní člověk-stroj, hodnocení kvality provozní dokumentace, pracovních postupů, systému řízení apod. Jsou poměrně jednoduché, avšak náročné na čas a preciznost analytiků. Hodnota výstupů však tuto náročnost dokáže plně kompenzovat.
Keywords: occupational safety and health; reliability; safety of work; work; bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; pracovní systém; práce; spolehlivost; spolehlivost člověka
Note: Tato publikace je jedním z výstupů projektu „Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému“, řešeného v rámci výzkumného záměru „BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“.
Citation: SKŘEHOT, Petr. Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýzy úkolů. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/pupr_posuzovani_spolehlivosti.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-369577


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2017-11-16, last modified 2020-03-27


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share