Název: Prevence pracovních rizik : IV.
Autoři: Malý, Stanislav a kol.
Typ dokumentu: Monografie
ISBN: 978-80-86973-88-3
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Poslední díl vybraných opatření pro prevenci rizik zahrnuje téma bezpečnosti práce zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Toto téma je posledním z těch, která se zabývají bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, a která jsou obsažena v předchozích třech dílech. Zvláštní skupinu v této části tvoří návody správné praxe (správného chování a správných pracovních postupů) pro prevenci úrazů, ke kterým nedochází v souvislosti s prací vykonávanou v pracovněprávním vztahu, ale týkají se pracovních činností, které se uskutečňují v rámci soukromých podnikatelských aktivit občanů, nebo při zájmové činnosti prováděné ve volném čase. Jako opatření k omezení úrazů při těchto činnostech jsou zařazeny zásady a pravidla bezpečné práce v dílně, na zahradě a v sadu, při stavebních pracích prováděných svépomocí, při údržbářských pracích a pracích na elektrických a plynových zařízeních. Publikaci doplňuje přehled zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběr nejčastěji používaných zkratek.
Klíčová slova: bezpečnost práce; chování bezpečné, postupy pracovní, zaměstnanci, školství, kutilství, volný čas,; ochrana zdraví při práci; prevence rizik, návody, opatření bezpečnostní,; riziková analýza; zařízení plynová, OOPP; zájmová činnost, dílny, zahrady, sady, údržba, práce stavební, zařízení elektrická,; construction works, electrical appliances, gas appliances, PPE; leisure time, activities of interests, workroom, gardens, orchards, maintenance,; occupational safety and health; Occupational safety, health protection, risk prevention, instructions, safety measures,; risk analysis; safe behaviour, work progress/technique, employees/workers, education sector, DIY,; safety of work
Citace: MALÝ, Stanislav…[et al.]. Prevence pracovních rizik : IV. díl. 1. vyd. Praha : VÚBP, 2009. 123 s. ISBN 978-80-86973-88-3.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (web)
Externí umístění souboru: http://vubp.cz/images/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/prevence-pracovnich-rizik_iv_dil.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-369574


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Autorské práce > Monografie
 Záznam vytvořen dne 2017-11-16, naposledy upraven 2017-11-16.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu MARCXML, DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet