Název: Prevence pracovních rizik: díl I
Autoři: Malý, Stanislav a kol.
Typ dokumentu: Monografie
ISBN: 978-80-86973-76-0
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Úvodní část publikace představuje souhrnný a obecný úvod k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v tomto kontextu seznamuje s některými aspekty státního dozoru v této oblasti a problematikou školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato část se dále zaměřuje na prevenci rizik a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech jako jsou strojní obrábění kovů, tváření kovů a strojní obrábění dřeva, bezpečnost při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení.
Klíčová slova: bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; pracovní, zaměstnanci, obsluha, OOPP, obrábění strojní, tváření, kovy, dřevo,; prevence rizik, inspekce práce, inspekce; riziko; riziková analýza; technická, návody, opatření bezpečnostní, školení BP, chování bezpečné, postupy; výroba, provoz, údržba, provoz, zařízení vyhrazená technická, zařízení elektrická,; zařízení plynová, zařízení tlaková, zařízení zdvihací; behaviour, work progress/technique, employees/workforce, service/servicing, PPE,; equipment/appliance, pressure equipment/appliance, lifting device(s); inspection, instructions, safety measures, training in occupational safety, safe; maintenance, specific technical equipment, electrical equipment/appliance, gas; mechanical treatment, forming, metal, wood/timber, production, operation,; occupational safety and health; occupational safety, health protection, risk prevention, labour inspection, technical; risk; risk analysis; safety of work
Citace: MALÝ, Stanislav…[et al.]. Prevence pracovních rizik : I. díl. 1. vyd. Praha : VÚBP, 2009. 118 s. ISBN 978-80-86973-76-0.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (web)
Externí umístění souboru: http://vubp.cz/images/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/prevence-pracovnich-rizik_i_dil.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-369572


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Autorské práce > Monografie
 Záznam vytvořen dne 2017-11-16, naposledy upraven 2017-11-16.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu MARCXML, DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet