Název: Prevence pracovnich rizik II. díl
Autoři: Malý, Stanislav
Typ dokumentu: Monografie
ISBN: 978-80-86973-79-1
Rok: 2009
Jazyk: cze
Nakladatel: VÚBP
Abstrakt: V této, druhé části třídílné publikace na téma prevence rizik u vybraných činností, oblastí, strojů a technických zařízení je pozornost soustředěna na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců ve stavebnictví a v železniční dopravě, na bezpečnost a ochranu zdraví osob provádějících práce ve výškách a nad volnou hloubkou, manipulaci s materiálem a jeho skladování, skladování sypkých hmot v zásobnících, svařování, provoz a údržbu motorových vozidel, osob zacházejících s nebezpečnými chemickými látkami a osob provádějících obsluhu transportních zařízení a elektrických zdrojových soustrojí. Publikace představuje pomůcku především pro zaměstnavatele a pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, jako i další osoby podílející se na vyhledávání pracovních rizik, monitoringu faktorů ovlivňujících bezpečnost práce a na ochraně zdraví zaměstnanců před jejich působením. Předkládané návody jsou tzv. správnou praxí, která zejména malým a středním podnikům poskytuje efektivní nástroje pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech a zvyšuje uvědomění si významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností zaměstnanců a zvyšování jejich kvality práce a pracovní spokojenosti. Také tento díl je opatřen přehledem zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběrem nejčastěji používaných zkratek.
Klíčová slova: bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; pracovní, zaměstnanci, obsluha, OOPP, obrábění strojní, tváření, kovy, dřevo,; prevence; prevence rizik, inspekce práce, inspekce; riziková analýza; technická, návody, opatření bezpečnostní, školení BP, chování bezpečné, postupy; výroba, provoz, údržba, provoz, zařízení vyhrazená technická, zařízení elektrická,; zařízení plynová, zařízení tlaková, zařízení zdvihací; behaviour, work progress/technique, employees/workforce, service/servicing, PPE,; equipment/appliance, pressure equipment/appliance, lifting device(s); inspection, instructions, safety measures, training in occupational safety, safe; maintenance, specific technical equipment, electrical equipment/appliance, gas; mechanical treatment, forming, metal, wood/timber, production, operation,; occupational safety and health; occupational safety, health protection, risk prevention, labour inspection, technical; prevention; risk analysis; safety of work
Citace: MALÝ, Stanislav…[et al.]. Prevence pracovních rizik : II. díl. 1. vyd. Praha : VÚBP, 2009. 103 s. ISBN 978-80-86973-79-1.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (web)
Externí umístění souboru: http://vubp.cz/images/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/prevence-pracovnich-rizik_ii_dil.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-369571


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Autorské práce > Monografie
 Záznam vytvořen dne 2017-11-16, naposledy upraven 2017-11-16.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu MARCXML, DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet