Original title: Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR
Authors: Černá, Alena
Document type: Methods
ISBN: 978-80-7480-077-1
Year: 2017
Language: cze
Publisher: Národní památkový ústav
Series: Odborné a metodické publikace, volume: 89
Keywords: backup and data archivation; branch information systems; documentary photographs; documentation; files of documents; historical photography; methods; dokumentace; dokumentární fotografie; evidence dokumentů; historické fotografie; metody; oborové informační systémy; zálohování a archivace
Project no.: DF13P01OVV007 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Heritage Institute (web)
External URL: http://iispp.npu.cz/mis_public/downloadDocumentCentral.htm?id=1127617

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367287


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Methods
Culture > National Heritage Institute
 Record created 2017-10-17, last modified 2020-03-27


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share