Název: Predikce odpovědi na léčbu u pacientek s karcinomem ovaria
Autoři: Sedláková, Iva ; Červinka, Miroslav ; Fakultní nemocnice (Hradec Králové, Česko)
Typ dokumentu: Grantové zprávy
Jazyk: cze
Klíčová slova: ABC přenašeče; analýza přežití; bevacizumab; biologie; chemorezistence; cytotoxické testy imunologické; echokardiografie; ELISA; fibroblastový růstový faktor 2; genetika, lékařská genetika; glutathion-S-transferasa fí; gynekologie a porodnictví; kalgranulin B; karboplatina; karcinom; kardiotoxicita; molekulární biologie; nežádoucí účinky léčiv; nádorové biomarkery; nádory vaječníků; onkologie; P-glykoproteiny; paclitaxel; polymerázová řetězová reakce; polymorfismus genetický; proteiny spojené s mnohočetnou rezistencí k lékům; protokoly antitumorózní kombinované chemoterapie; receptory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru; transformující růstový faktor alfa; transformující růstový faktor beta; výsledek terapie; ženy
Poznámka: Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR; Doba řešení: 2013-2015

Instituce: Národní lékařská knihovna (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v NLK.
Původní záznam: http://www.medvik.cz/link/MED00189647

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-356739


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Kultura > Knihovny > Národní lékařská knihovna
Zprávy > Grantové zprávy
 Záznam vytvořen dne 2017-07-13, naposledy upraven 2018-10-03.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet