Original title: Péče o bylinné patro v památkách zahradního umění
Translated title: The care of herbal layer in garden art monuments
Authors: Baroš, Adam ; Barošová, Ivana ; Bulíř, Pavel ; Dostálek, Jiří
Document type: Methods
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Metodika komplexně zpracovává velkou část postupů při péči o bylinné patro zejména v objektech památek zahradního umění. Metodika také shrnuje problematiku památkové ochrany bylinného patra, ačkoliv pouze okrajově, přesto se tohoto tématu dotýká s ohledem na její celkové zaměření. Dále metodika obsahuje základní přehled použití bylin v historii v Evropě a na území v ČR, a to z důvodu doplnění a pochopení problematiky managementu bylinného patra v památkách zahradního umění. Výše uvedené pak doplňuje také ryze praktické srovnání finančních nároků na údržbu vybraných složek bylinné vegetace.
Keywords: ancient monuments; garden art; garden art monument; herb vegetation; historical monuments care; history; landscape gardening; management; plants; technology; bylinná vegetace; historie; management; památka zahradního umění; památková péče; památkové objekty; rostliny; technologie; zahradní architektura; zahradní umění
Project no.: DF12P01OVV016 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic

Institution: The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-249226


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2016-06-06, last modified 2019-02-20


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share