Original title: Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek
Translated title: Methodology of field identicication, documentation and description of immovable archaeological monuments
Authors: Sokol, Petr ; Kypta, Jan ; Laval, Filip ; Tišerová, Renata ; Knechtová, Alena ; Neustupný, Zdeněk ; Havlice, Jiří ; Stránská, Radmila ; Vitula, Petr ; Tomášek, Martin
Document type: Methods
Year: 2014
Language: cze
Keywords: archaeology; documentation; historical monuments care; landscape; archeologická lokalita; archeologické lokality; archeologické nálezy; archeologie; dokumentace; krajina; nemovité památky; památková péče; terénní identifikace; terénní reliéf; vizuální průzkum
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Heritage Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-178219


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Methods
Culture > National Heritage Institute
 Record created 2014-12-12, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share